„Mary Kay“ privatumo politikos dokumentai

 

Kompanija „Mary Kay“ puikiai supranta, kaip svarbu yra rūpintis privatumo saugumu. Taip pat suvokiame, kaip svarbu yra veikti pagal Auksinę taisyklę - vieną iš mūsų pagrindinių taisyklių. Šie keturi privatumo politikos dokumentai aiškina mūsų internetinės svetainės vartotojų duomenų kaupimo, administravimo ir apsaugos taisykles. Taip pat juose yra paaiškinta skirtingų vartotojų tipų asmens duomenų kaupimo apimtis.

Pristatome keturis privatumo politikos dokumentus, kurių pilną tekstą rasite žemiau:

Bendra „Mary Kay“ Inc. privatumo politika

Ši privatumo politika nustato Bendrovės standartus asmens duomenų kaupimo ir apsaugos srityje, kurie galioja visose asocijuotose „Mary Kay“ bendrovėse visame pasaulyje.

„Mary Kay Lithuania“ privatumo politika

Ši politika galioja kompanijoje „Mary Kay Lithuania“ ir paaiškina Jūsų duomenų kaupimo, apsaugos ir administravimo taisykles.

Internetinės svetainės „Mano „Mary Kay®“ vartotojų privatumo politika

Ši politika paaiškina, kad informacija perduodama internetinės svetainės „Mano „Mary Kay®“ pagalba priklauso Nepriklausomai grožio konsultantei ir šios informacijos administravimas yra paslauga, kurią bendrovė „Mary Kay“ teikia Konsultantei.

Bendrovės „Mary Kay Lithuania“ privatumo politika, susijusi su Nepriklausomų grožio konsultančių duomenimis

Ši politika nustato veiksmų su Nepriklausomų grožio konsultančių („NGK“) duomenimis, tame tarpe šių duomenų perdavimo kitoms NGK, taisykles. Taip pat ši politika nustato NGK įsipareigojimus, susijusius su klienčių duomenų saugumu.

Prašome pereiti žemiau ir perskaityti pilnus aukščiau išvardintų dokumentų tekstus.

 

Bendra „Mary Kay“ Inc. privatumo politika

 

Kompanija „Mary Kay“ puikiai supranta, kaip svarbu yra rūpintis privatumo saugumu. Mūsų svarbiausias tikslas yra perduotų mums asmens duomenų apsauga, kaupimas ir panaudojimas remiantis viena iš svarbiausių taisyklių – Auksine taisykle. Jūsų sprendimai dėl Jums priklausančių asmens duomenų panaudojimo yra mums svarbūs ir įsipareigojame naudotis ir administruoti šią informaciją tik taip, kaip Jūs mums leidote. Todėl jokiu būdu neprekiaujame, nenuomojame ir kitaip nepanaudojame mums patikėtos informacijos. Ši bendra privatumo deklaracija aprašo mūsų veiksmus, kurių tikslas yra sustiprinti šį pasitikėjimą.

Stengiamės daryti viską, kas gali užtikrinti visapusišką ir vientisą privatumo apsaugą. Mūsų privatumo politikos taisyklės turi atitikti atskirose šalyse, kuriose vykdome veiklą, galiojančių įstatymų nuostatas ir apima:

 1. 1. Visus asmenius, kurie perduoda mums asmens duomenis, tame tarpe Nepriklausomas grožio konsultantes, vartotojus, klientus, tyrimuose dalyvaujančius žmonės, kontrahentus, akcininkus, darbo ieškančius asmenis, darbuotojus, buvusius darbuotojus ir kitus žmones;
 2. 2. Visas šalis, kuriose vykdome veiklą, taip pat tuomet, jei vietiniai įstatymai nereguliuoja šių klausimų;
 3. 3. Visus komunikacijos metodus, tame tarpe Interneto, tiesioginių el. laiškų, telefono ir kitų mobiliųjų technologijų, taip pat naujų, kurios gali būti sukurtos ateityje, metodus.

Kompanijoje „Mary Kay“ privatumo klausimais užsiima Globalinė privatumo komanda. Ji atstovauja visiems regionams, kuriuose vykdome veiklą, ir apima visus verslo procesus, kuriems vykstant yra kaupiami asmens duomenys (pvz. gaunami iš Nepriklausomų grožio konsultančių, iš klienčių akcijų metu, darbuotojams skirtų programų metu). Kompanija „Mary Kay“ siekia skatinti ir naudoti geriausias praktikas, leidžiančias tinkamai reaguoti į abejones ir užtikrinti asmens duomenų saugumą.

Mūsų veiksmai, kurių tikslas yra privatumo apsauga, atitinka:

 • Europos Sąjungos direktyvos dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis nuostatomis, Jungtinių Amerikos Valstijų Prekybos departamento programą „Safe Harbor“,
 • Sąžiningo informacijos administravimo taisykles, kurias patvirtino Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD),
 • Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominis bendradarbiavimo (APEC) forumo Privatumo sistemos nuostatas,
 • Atitinkamus vietinius duomenų apsaugos įstatymus,
 • Kai kuriose šalyse galiojantys įstatymai reikalauja, kad būtų pasirašyta šiai šaliai galiojanti atitinkamos informacijos konfidencialumo deklaracija. Prašome  paspausti čia ir susipažinti su informacija apie šias šalis.
 

Esame įsitikinę, kad privatumas yra daug daugiau negu vien tik galiojančių asmens duomenų apsaugos įstatymų paisymas. Tai taip pat sąžiningas elgesys milijonų žmonių, kurių gyvenimui darome įtaką kasdien panaudodami jų asmens duomenis, atžvilgiu. Mūsų privatumo politika buvo sukurta taip, kad atvaizduotų tarptautines privatumo apsaugos taisykles arba sąžiningo asmens duomenų panaudojimo praktikas, nustatytas Europos Sąjungos direktyvoje dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis arba JAV ir ES taisyklėse „Safe Harbor“, paruoštuose JAV Prekybos departamento. Kompanija „Mary Kay“ įsipareigojo laikytis privatumo taisyklių „Safe Harbor“, apimančių informavimą, pasirinkimą, tolesnį perdavimą, apsaugą, duomenų vientisumą, prieigą prie duomenų ir egzekuciją. Norint sužinoti daugiau apie programą „Safe Harbor“ ir susipažinti su mūsų požiūriu į sertifikavimą, prašome aplankyti svetainę:  http://www.export.gov/safeharbor/. Pristatome taisykles ir veiksmus bei informaciją, kaip kompanija „Mary Kay“ praktiškai jas taiko:

Kodėl kaupiame informaciją:

Kompanija „Mary Kay“ kaupia asmens duomenis, siekdama užtikrinti Nepriklausomoms grožio konsultantėms iš jų klientams, mūsų produktų ir paslaugų vartotojams, darbuotojams ir kitiems asmenims, turintiems ryšį su „Mary Kay“ nepakartojamą verslo šansą, nuostabius produktus ir aukščiausios kokybės paslaugas. Kaupdami asmens duomenis apsiribojame tik ta informacija, kuri yra mums būtina, norint pasiekti tikslą t. y. užtikrinti aukščiausią kokybę, vertę ir galimybes. Pavyzdžiui, el. pašto adresai yra naudojami siunčiant Nepriklausomoms grožio konsultantėms, vartotojams, darbuotojams arba darbo ieškantiems žmonėms informaciją, kurios jie prašė. Iš Nepriklausomų grožio konsultančių, vartotojų ir darbuotojų gaunama informacija apie produktus ir paslaugas yra naudojama tobulinant šiuos produktus ir paslaugas.

Pastaba:

Visi asmenys yra informuojami, kokie duomenys yra kaupiami, kur jie yra naudojami, ar šie duomenys gali būti laikinai perduoti kitiems subjektams, siekiant realizuoti užsakytas paslaugas arba produktus, bei apie būdus, kaip galima susisiekti su „Mary Kay“ privatumo komanda, jei kiltų klausimų. Mūsų internetinėse svetainėse skelbiame nuorodą į mūsų Privatumo politikos dokumentus ir, jei reikia, individualiai atsakome tiems mūsų vartotojams, kurie norėtų gauti daugiau papildomos informacijos apie skirtingus mūsų svetainių elementus.

Pasirinkimas:

Asmenims, kurie perduoda mums informaciją, suteikiame galimybę pasirinkti mūsų siunčiamos informacijos apimtį. Mūsų el. laiškai ir informaciniai biuleteniai yra siunčiami tik tiems žmonėms, kurie sutiko juos gauti, arba jei Jus aptarnaujanti Nepriklausoma grožio konsultantė paprašė atsiųsti Jums tam tikrą informaciją. Mūsų siunčiamose el. laiškuose ir publikacijose yra informacijos, kaip galima atsisakyti tolesnės panašaus pobūdžio korespondencijos. Kartais kreipiamės į skirtingus asmenis su klausimu, ar jie norėtų dalyvauti rinkos tyrimuose, ir vėliau, kai tie žmonės sutiks, kontaktuojamės su jais.

Technologija:

Kompanija „Mary Kay“ naudojasi technologija, leidžiančia teikti mūsų Nepriklausomoms grožio konsultantėms, vartotojams, darbuotojams ir kitiems asmenims aukščiausios kokybės paslaugas. Informuojame vartotojus, jei naudojamės technologijomis, galinčiomis turėti įtakos jų privatumui. Internete nesinaudojame slapukais, kurių pagalba galėtumėme kaip nors išsaugoti arba kitaip kaupti asmens duomenis, nebent gavome Jūsų sutikimą arba priklausomai nuo konkrečioje šalyje galiojančių įstatymų pranešime apie tai iš anksto.

Prieiga:

Kompanija „Mary Kay“ imasi veiksmų, kurių tikslas yra užtikrinti, kad turimi asmens duomenys būtų teisingi. Užtikriname protingas sąlygas, kad atskiri asmenys galėtų turėti prieigą prie mums perduotų asmens duomenų ir galėtų juos peržiūrėti ir pataisyti; taip pat tie asmenys gali pareikalauti, kad nustotumėte naudoti šiuos duomenis.

Saugumas:

Kompanija „Mary Kay“ saugo jai patikėtus asmens duomenis, taikydama šioje pramonėje priimtus saugumo standartus ir priemones, kurių tikslas yra apsaugoti nuo tokios informacijos praradimo, netinkamo panaudojimo, patekimo į neįgaliotų asmenų rankas, paviešinimo arba modifikavimo. Prieiga prie šios informacijos turi tik tie asmenys, kurie turi pagrįstą verslo priežastį susipažinti su šia informacija. Nekaupiame asmens duomenų ilgiau negu tai yra būtina siekiant realizuoti verslo tikslą, kuriam šie duomenis buvo gauti, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamų sutarčių nuostatų, teisinių arba kitų nuo valstybės priklausančių priežasčių tokių asmens duomenų negalima ištrinti per tam tikrą laiką.

Duomenų siuntimas:

Galime perduoti asmens duomenis į kitas „Mary Kay“ duomenų bazes, kurios yra kitose šalyse negu šalys, kurioje šie duomenys buvo gauti. Mūsų Globalinė privatumo programa reikalauja užtikrinti aukščiausią asmens duomenų saugumo ir apsaugos lygį visuose geografiniuose regionuose, taikant procedūras ir sutarčių nuostatas, leidžiančias pasiekti šį tikslą. Realizuojant „Mary Kay“ ir/arba Nepriklausomų grožio konsultančių užsakytas paslaugas, duomenys gali būti laikinai perduoti tiekėjui arba kontrahentui. Tokie tiekėjai ir kontrahentai privalo saugoti ir administruoti asmens duomenis, taikant tokius pat griežtus standartus, kokių yra laikomasi kompanijoje „Mary Kay“. Jie negali panaudoti šios informacijos kitaip negu to reikalauja Jūsų, kompanijos „Mary Kay“ ir/arba Jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės užsakytos paslaugos.

Vaikai:

Kompanija „Mary Kay“ nenumato informacijos rinkimo iš vaikų jaunesnių nei 14 metų arba kito amžiaus vaikų, jei tam tikros šalies įstatymai nurodo kitaip. Norėdami įsitikinti, kad mūsų interneto svetainėse įvedama informacija nėra pateikiama vaiko, prieš įvedant informaciją, prašome patvirtinti amžių.

Atsakomybė:

Kompanija, „Mary Kay“ tikisi, kad jos darbuotojai ir kontrahentai nesusilpnins pasitikėjimo, kuriuo mus apdovanoja žmonės, perduodantys mums savo asmens duomenis. Užtikriname mūsų darbuotojams mokymus, leidžiančius geriau susipažinti su privatumo klausimais, ir pabrėžiame, koks didelis vaidmuo atitenka privatumui mūsų pasaulinėje veiklos vykdymo programoje. Asmens duomenis administruojantys žmonės pildo su privatumo klausimais susijusias savęs vertinimo formas, kurių tikslas yra padidinti asmens duomenų saugumą ir apsaugą. Taip pat reguliariai tikriname jų atitikimą privatumo taisyklių reikalavimams.

Kompanijos „Mary Kay“ privatumo politika ir veiksmai asmens duomenų saugumo srityje apima taip pat mūsų ryšius su tiekėjais ir kontrahentais, užmegztus remiantis galiojančiomis sutartimis. Remiame pramonės savireguliavimą, nes esame įsitikinę, jog tai geras būdas laiku suprasti ir išspręsti naujai atsirandančias problemas, susijusias su privatumu.

 


Norint sužinoti daugiau arba susipažinti su „Mary Kay Lithuania“ privatumo politika, kad gauti informacijos apie duomenų apsaugą, susijusią su “Mary Kay” svetainės apsilankymu per Nepriklausomas grožio konsultantes, paspauskite čia.

Nepriklausomos grožio konsultantės, kurios nori gauti papildomos informacijos apie asmens duomenų apsaugą, paspauskite čia.

 

Kontaktas

 

Norint gauti daugiau informacijos apie privatumą, lankant Nepriklausomos grožio konsultantės puslapį internetinėje svetainėje „Mano „Mary Kay®“, 

Jei turite klausimų arba abejonių, susijusių su privatumu, prašome susisiekti su mumis.

„Mary Kay Lithuania“ Privatumo koordinatorius

Kalvarijų g. 140

LT-08209 VILNIUS

Tele: 37 052 072 222

Imamės visų įmanomų priemonių, kurios gali pagerinti mūsų bendradarbiavimą ruošiant tinkamus pretenzijų arba abejonių, susijusių su privatumo politika, sprendimus. Bendradarbiaujame su atitinkamais valstybiniais asmens duomenų saugumu užsiimančiais organais, jei šių organų manymu atsiranda kažkokia problema, susijusi su privatumu.

Dalyvaujame JAV tarybos Better Business Bureau (BBB) Programoje akredituotoms kompanijoms (Accredited Business Program). Papildomą informaciją apie šią programą ir ginčų sprendimo procesą rasite adresu:  http://www.bbb.org/.

 

Europos Sąjungos piliečių pateikiamos pretenzijos, susijusios su privatumu:

 

Remiantis „Safe Harbor“ taisyklėmis kompanija „Mary Kay“ įsipareigoja nagrinėti pretenzijas, susijusias su Jūsų privatumu ir mūsų duomenų bazėse kaupiamais arba mūsų panaudojamais Jūsų asmens duomenimis. Europos Sąjungos piliečiai pirmiausia privalo kreiptis su klausimais arba pretenzijomis dėl šios „Mary Kay“ privatumo politikos į aukščiau nurodytus organus.

Be to, kompanija „Mary Kay“ įsipareigoja perduoti remiantis taisyklėmis „Safe Harbor“ neišspręstas pretenzijas dėl privatumo nepriklausomam ginčų sprendimo organui t. y. BBB EU Safe Harbor, kuriam vadovauja „Better Business Bureaus“ taryba. Jei Jūs laiku negavote patvirtinimo, kad Jūsų pretenzija buvo priimta nagrinėti arba jei Jūsų pretenzija nebuvo išnagrinėta tinkamai, prašome aplankyti „BBB EU Safe Harbor“ svetainę: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints, kurioje rasite daugiau informacijos ir sužinosite, kaip galima pateikti pretenziją.

Informavimas apie privatumo politikos pasikeitimus:

Kompanija „Mary Kay“ informuos Jus apie reikšmingus šios Globalinės privatumo deklaracijos pasikeitimus. Santrauka ir naujos deklaracijos redakcija bus publikuojami šiame internetiniame puslapyje. Pasikeitimai bus publikuojami šiuo būdu:

Paskutinio pasikeitimo data: 2012 m. liepos mėn.

Online privatumo deklaracija buvo paskelbta 2004 m.

2006 m.aktualizacja: pasikeitimai: Buvo paskelbta galiojanti informacija apie duomenų ir privatumo saugumą online.

2012 m. pasikeitimai:  2012 m. įvestų pasikeitimų tikslas yra sujungti pastangas, siekiant pildyti saugumo reikalavimus visose „Mary Kay“ rinkose visame pasaulyje, ir užtikrinti vartotojams, Nepriklausomoms grožio konsultantėms, darbuotojams ir kitiems mūsų internetinių svetainių lankytojams vieną vietą, kurioje jie gali rasti pilną informaciją apie mūsų privatumo politiką ir Jų teises, susijusias su asmens duomenimis. Šių pasikeitimų tikslas taip pat buvo noras pakeisti politikos taisykles naujomis, kurios būtų naudotojams aiškesnės ir apimtų pasikeitimus, susijusius su daugelyje šalių, kuriose „Mary Kay“ vykdo savo veiklą, įvestų įstatymų pasikeitimais. Norint rasti konkrečius konkrečioje šalyje įvestus pasikeitimus,  paspauskite čia ir pasirinkite šalį.

 
 

„Mary Kay Lithuania“ privatumo politika

 

Apimtis:

 

Mūsų Privatumo politika nurodo informaciją, kurią kaupia bendrovė „Mary Kay“. Joje yra aprašytas informacijos naudojimo būdas ir pasirinkimo galimybės, susijusios su Jūsų asmens duomenų naudojimo būdu. Šioje Privatumo politikoje ir Globalinėje „Mary Kay“ Inc. privatumo politikoje esanti informacija apima Jūsų asmeninę informaciją, kaupiamą panaudojant mūsų internetinių svetainių ir specialiųjų programų, kurių pagalba Nepriklausomoms „Mary Kay“ grožio konsultantėms arba tretiesiems asmenims yra siūlomos paslaugos ir produktai, galimybes.

Norint gauti daugiau informacijos apie privatumą, lankant Nepriklausomos grožio konsultantės puslapį internetinėje svetainėje „Mano „Mary Kay®“, paspauskite čia .

Jei esate Nepriklausoma grožio konsultantė ir norite sužinoti daugiau apie privatumą, prašome paspausti čia.  Imamės visų įmanomų priemonių, kurios gali pagerinti mūsų bendradarbiavimą ruošiant tinkamus pretenzijų arba abejonių, susijusių su privatumu, sprendimus. Bendradarbiaujame su atitinkamais valstybiniais asmens duomenų saugumu užsiimančiais organais, jei šių organų manymu atsiranda kažkokia problema, susijusi su privatumu.

 

Kontaktas

 

Jei turite klausimų arba abejonių, susijusių su privatumu, prašome susisiekti su mumis.

Mary Kay Lithuania, UAB

Mary Kay Grožio konsultantų centras

Kalvarijų g. 140, Vilnius

LT-08209

cslt@mkcorp.com

(85) 210 22 22

 

Kokią informaciją kaupiame

 
Informacija apie Jus galime gauti iš skirtingų šaltinių. Tai gali būti informacija, kurią perdavėte Jūs patys; informacija, kurią perdavė mums Jūsų Nepriklausoma grožio konsultantė arba kitas asmuo jos vardu, ir kurios tikslas yra užtikrinti Jums dar aukštesnę aptarnavimo kokybę; informacija, kurią gauname, kai Jus aplankote mūsų internetines svetaines arba Internete žiūrite „Mary Kay®“ reklamas, bei informacija apie Jus, kurią gauname iš kitų šaltinių (jei to nedraudžia įstatymai).
 

Informacija, kurią gauname iš Jūsų pačių:

 

Kaupiame Jūsų asmeninę informaciją, kuria gauname iš Jūsų, jei Jūs nuspręsite dalyvauti mūsų programose, pasinaudoti mūsų pasiūlymais arba perduosite mums informaciją dėl kitos priežasties. Žemiau yra informacijos, kurią galime gauti tiesiai iš Jūsų, pavyzdžiai:

 • Vardas ir pavardė, el. pašto adresas, pašto adresas
 • Vartotojo pavadinimas ir slaptažodis
 • Stacionaraus ir mobiliojo telefono numeris
 • Amžius
 • Gimimo data
 • Jus aptarnaujančios Nepriklausomos grožio konsultantės pavardė
 • Kita informacija apie Jus ir Jūsų šeimą pvz. lytį, preferencijas ir/arba informacija apie naudojamus produktus
 • Demografiniai duomenys
 • Informacija apie pageidautiną kontakto formą
 • Pažįstamų, su kuriais gali susisiekti mūsų kompanija arba Jus aptarnaujanti Nepriklausoma grožio konsultantė, kontaktiniai duomenys. Kai Jūs atskleidžiate mums informaciją, leidžiančią išsiųsti rekomendacinį laišką Jūsų pažįstamiems, ši informacija yra naudojama tik tokio laiško siuntimui.

Informacija, kurią kaupiame, kai Jūs aplankote mūsų internetines svetaines, naudojatės mūsų paslaugomis arba žiūrite mūsų reklamas online:

Naudojamės slapukais ir kitomis informacijos kaupimo technologijomis, jei Jūs aplankote mūsų internetines svetaines, naudojatės mūsų paslaugomis arba žiūrite reklamas online. Žemiau yra informacijos, kurią galime gauti šių technologijų pagalba, pavyzdžiai:

 • Jūsų interneto naršyklės tipas ir informacija apie operacinę sistemą
 • Jūsų lankomos internetinės svetainės
 • Nuorodos, kurias Jūs spaudžiate
 • IP adresas
 • Svetainės, kurią Jūs aplankėte prieš perėjote į mūsų puslapį, adresas.
 • Kompanijos „Mary Kay“ el. laiškai, kuriuos Jūs atidarote ir siunčiate toliau.
 • Informacija apie Jūsų vizitus Jus aptarnaujančios Nepriklausomos grožio konsultantės internetiniame puslapyje
 • Informacija apie tai, kokius produktus renkatės ir mėgstate – ši informacija padeda palengvinti Jums paiešką.

Kaip panaudojame gautą informaciją:

Gauta informacija naudojamės realizuodami pasiūlymus, produktus ir paslaugas. Ši informacija leidžia mums padėti Jums susisiekti su Jūsų Nepriklausoma grožio konsultante, iš kurios Jūs galite įsigyti produktus, informuoti Jus apie nepakartojamą galimybę pradėti Nepriklausomos „Mary Kay“ grožio konsultantės karjerą bei valdyti mūsų svetaines ir paslaugas, tame tarpe Nepriklausomoms grožio konsultantėms skirtas paslaugas.

Žemiau pristatome konkrečius būdus, kaip galime naudotis turimais Jūsų duomenimis:

 • Jums paprašius, mėginukų, dovanų, produktų ir informacijos siuntimas
 • Naujų, dar geresnių produktų ir paslaugų ruošimas
 • Jūsų registravimas konkursuose, programose arba pasiūlymuose, kuriuose Jūs patys užsirašysite arba Jums pasiūlys dalyvauti Jūsų Nepriklausoma grožio konsultantė.
 • Paslaugų pasiūlymų Jus aptarnaujančiai Nepriklausomai grožio konsultantei ruošimas
 • Jūsų paskyros ir/arba Jus aptarnaujančios Nepriklausomos grožio konsultantės paskyros kūrimas ir valdymas
 • Užsakymų arba kitų paslaugų apmokėjimo aptarnavimas Jus aptarnaujančios Nepriklausomos grožio konsultantės vardu arba naudai
 • Apsauga nuo potencialių sukčiavimų arba jų identifikavimas
 • Jei tai nėra draudžiama įstatymų, siuntimas Jums paštu individualių neužsakytų pasiūlymų ir informacijos apie „Mary Kay®“ produktus ir paslaugas, tame tarpe informacijos, susijusios su paslaugomis pasiūlytomis Jus aptarnaujančiai Nepriklausomai grožio konsultantei
 • Jūsų interesus atitinkančių reklamų ruošimas ir siuntimas
 • Mūsų produktų, paslaugų ir internetinių svetainių naudojimo analizė
 • Supratimas, kaip Jūs radote mūsų puslapį ir kaip juo naudojatės, ši informacija leis mums efektyviau jį tobulinti
 • Mūsų reklamos efektyvumo tikrinimas
 • Mūsų sąlygų vykdymo užtikrinimas ir mūsų kitos veiklos valdymas

Galimybės, kurias Jūs galite pasirinkti, ir prieiga prie Jūsų informacijos

Pasirinkimo galimybės

Suteikiame Jums galimybę pasirinkti būdą, kaip galime su Jumis susisiekti.

Skaitmeninė ir elektroninė komunikacija 
Siunčiame Jums į mobiliuosius telefonus arba el. paštą reklaminius pranešimus tik tuomet, jei Jūs norite juos iš mūsų gauti arba jei juos Jums išsiųsti paprašys Jus aptarnaujanti Nepriklausoma grožio konsultantė.

Bet kurio metu Jūs galite atsisakyti „Mary Kay“ reklaminių pranešimų, kurie gali būti siunčiami į Jūsų mobilųjį telefoną arba el. paštą. Norint atsisakyti, reikia veikti pagal instrukcijas, kurios yra kiekviename mūsų pranešime, arba susisiekti su mūsų Privatumo koordinatoriumi, kuris paaiškins, kaip galima mums pranešti apie medžiagas, kurių Jus jau nenorite gauti.

Jei Jus kalbėjotės su savo Nepriklausoma grožio konsultante, tai prašome ją informuoti apie tai, kokius pranešimus Jūs norite iš jos gauti. Jei Jūs turite savo paskyrą asmeniniame Jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės puslapyje, tai Jūs savarankiškai galite nustatyti kokią informaciją norite gauti.

SVARBI INFORMACIJA: Jei Jūs nuspręsite, kad nenorite gauti iš mūsų jokių reklaminių pranešimų, mes pažadame gerbti Jūsų sprendimą. Bet toliau siųsime Jums tokią informaciją apie paslaugas, kurios siuntimas nėra uždraustas pagal galiojančius įstatymus. Kartais galime išsaugoti tam tikrą, įstatymo leidžiamą kaupti informaciją apie Jus, jei ji yra mums reikalinga dokumentacijai, analizėms arba dėl kitų priežasčių.

Prieiga:

Imamės visų priemonių, norėdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų teisingi. Jūs galite peržiūrėti, pataisyti arba atnaujinti savo kontaktinius duomenis, kuriuos perdavėte kompanijai „Mary Kay“. Kai kurios „Mary Kay“ programos užtikrina prieigą prie asmens duomenų, jų peržiūros ir atnaujinimo online galimybę. Prašome patikrinti, ar toje vietoje, kurioje Jūs užsiregistravote, Jūs galite peržiūrėti arba atnaujinti savo duomenis. Jei Jūs perdavėte savo duomenis Nepriklausomai grožio konsultantei, prašome su ja susisiekti ir atnaujinti savo asmens duomenis arba aplankyti jos asmeninį internetinį puslapį, kur Jūs galėsite pakeisti savo duomenis. Atsiradus klausimams, galite kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių arba į Privatumo koordinatorių.


 

Slapukai (cookies), tinklapio indikatoriai (web beacon) ir kitos technologijos

Kaip panaudojame slapukus (cookies), tinklapio indikatorius (web beacon) ir kitas technologijas 
Naudojame šias technologijas, norėdami užtikrinti Jums dar geresnį ir individualesnį aptarnavimą. Be Jūsų žinios ir sutikimo neišsaugome jokių Jūsų asmens duomenų slapukuose, tinklapio indikatoriuose arba jokiuose kituose failuose, esančiuose Jūsų kompiuteryje. Daugiau informacijos rasite žemiau.

Slapukai (cookies):

Slapukas – tai nedidelis failas, kurį interneto svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje ir kuris yra naudojamas norint išsaugoti informaciją apie Jūsų vizitą šame puslapyje. Naudojame slapukus, norėdami stebėti skirtingus naudojimosi mūsų svetainėmis būdus ir personalizuoti Jūsų aptarnavimą online. Pavyzdžiui, jei Jūs užsiregistruosite mūsų svetainėse, galime Jūsų kompiuteryje esančiuose slapukuose išsaugoti nepakartojamą kodą. Kai kitą kartą Jūs vėl aplankysite šį puslapį iš šio kompiuterio, mūsų serveriai perskaitys slapuką ir Jus atpažins. Tuomet galėsime pasinaudoti informacija, kurią Jūs įvedėte registravimo metu, bei informacija apie Jūsų veiksmus mūsų svetainėje ir užtikrinti Jums geresnį aptarnavimą per mūsų puslapį.

Slapukus galima patvirtinti arba atmesti. Dauguma naršyklių automatiškai patvirtina slapukus. Norint daugiau sužinoti apie slapukus ir apie tai, kaip galima neleisti išsaugoti slapukų savo kompiuteryje, peržiūrėkite šiuos puslapius:

Tinklapio indikatoriai (Web Beacon)

Tinklapio indikatoriai (web beacon) – tai nedideli kodo fragmentai, kurie yra internetinių puslapių arba el. laiškų turinyje. Galime naudotis tinklapio indikatoriais, išsaugodami slapukus arba kontaktuodamiesi jų pagalba ir norėdami suskaičiuoti svetainę aplankiusius lankytojus bei susipažinti su svetainės naudojimo modeliais. Tinklapio indikatoriai gali būti el. laiškuose, jei norime sužinoti, ar laiškas buvo atidarytas, ar buvo imtasi kažkokių veiksmų arba ar jis buvo persiųstas toliau.

Tinklapio indikatorius, kurie leidžia mums gauti informacijos apie Jus, galima išjungti – užtenka pasinaudoti aukščiau išvardintomis instrukcijomis ir atmesti slapukus.

Kitos technologijos

Žemiau rasite kitų technologijų, kuriomis galime naudotis, norėdami užtikrinti dar aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę, pavyzdžius:

 • Web sesijos:Besinaudojant Internetu, informacija yra perduodama iš vieno URL kitam.
 • Interneto naršyklių priedai : Papildomi internetiniai komponentai, kurie kartais turi būti įdiegti, norint įjungti tam tikras internetines funkcijas, esančias mūsų svetainėse. Jūs galite atsisakyti įdiegti šiuos komponentus.

Kitų subjektų reklamos

Galime leisti tretiesiems asmenims, tame tarpe kontrahentams, publikuoti reklamas mūsų svetainėse. Jei lankytojas įjungs arba paspaus reklaminę nuorodą, kai kurios iš šių kompanijų patalpins jo kompiuteryje slapukus, kurių pagalba lankytojo kompiuteris bus kiekvieną kartą atpažintas, kai šios kompanijos išsiųs reklamą online. Taip šios kompanijos žino, kad Jūs arba kiti asmenys, besinaudojantys Jūsų kompiuteriu, matė jų reklamą ir gali siūlyti tokias reklamas, kurios jų manymu Jus sudomins. Nekontroliuojame, kaip šios kompanijos naudojasi slapukais.

Keitimasis informacija

Mūsų kompanijos sėkmė priklauso nuo Jūsų pasitikėjimo. Neparduodame Jūsų asmens duomenų jokioms su „Mary Kay“ nesusijusioms marketingo kompanijoms, nebent paprašysime Jūsų sutikimo tai padaryti ir Jūs mums leisite. Naudojamės Jūsų asmens informacija tik žemiau aprašytiems tikslams ir tik kompanijoje „Mary Kay“.

Išoriniai paslaugų teikėjai

Užsakome pas išorinius paslaugų teikėjus skirtingų paslaugų vykdymą mūsų vardu ir kartais perduodame jiems Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad mūsų paslaugų teikėjams perduodame tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini teikti užsakytas paslaugas, ir reikalaujame iš jų saugoti šią informaciją ir nesinaudoti ja jokiu kitu būdu.

Pavyzdžiui, galime užsisakyti pas išorinius paslaugų teikėjus:

 • Jūsų pateikto produktų ir paslaugų užsakymo realizavimą arba paslaugą, susijusią su atsakymų į Jūsų klausimus paruošimu.
 • Mūsų internetinių svetainių organizavimą ir mūsų el. laiškų ir mobiliųjų pranešimų pristatymą.
 • Produktų mėginukų siuntimą, kontaktus su konkursų laimėtojais, mokėjimų aptarnavimą arba kitus veiksmus mūsų vardu.
 • Duomenų analizę, kartais panaudojant taip pat kitus šaltinius, kuri leis mums paruošti ir išsiųsti dar individualesnę ir geriau pritaikytą informaciją.
 • Tyrimų ir duomenų analizių atlikimą, kurių tikslas yra tobulinti mūsų produktus, paslaugas ir svetaines.

Perduodame tokioms kompanijoms tik tuos asmens duomenis, kurie yra joms būtini ir be kurių jos mūsų vardu negalės teikti aukščiau išvardintų paslaugų. Reikalaujame, kad šios kompanijos saugotų šią informaciją ir nesinaudotų ja jokiu kitu būdu

Kiti atvejai

Galime atskleisti Jūsų asmens duomenis:

 • Jei tai padaryti leidžia galiojantys įstatymai, norėdami saugoti kompanijai „Mary Kay“ priklausančias teises ir turtą (taip pat siekiant užtikrinti mūsų sutarčių vykdymą).
 • Jei to reikalauja galiojantys įstatymai ir/arba valstybinės institucijos.

Informacija pateikiama apibendrinta forma ir kita negu asmens duomenys informacija .

Bendriems verslo analitikos tikslams galime atskleisti tik apibendrintą informaciją, kurios pagrindu neįmanoma identifikuoti konkrečių žmonių. Pavyzdžiui, galime atskleisti „Mary Kay“ svetaines lankančių arba besinaudojančių mūsų paslaugomis žmonių skaičių.

Informacijos saugumas

Dedame visas pastangas, siekdami užtikrinti asmens duomenų saugumą. Įdiegėme atitinkamas technines, administracines ir fizikines procedūras, kurių tikslas yra saugoti asmens duomenis nuo praradimo, neteisingo panaudojimo arba modifikavimo.

Prieigą prie šių duomenų turi tik tie asmenys, kurie dėl verslo priežasčių privalo žinoti šią informaciją. Saugome asmens duomenis tik tam tikrą protingą laiką, kai ši informacija iš tikrųjų yra mums reikalinga.

Kai perduodame Jūsų asmens duomenis mūsų išoriniams paslaugų teikėjams, reikalaujame iš jų saugoti šią informaciją ir nesinaudoti ja jokiu kitu būdu.

Kai kaupiame arba perduodame itin svarbią informaciją (pvz. kreditinių kortelių numerius), naudojamės informacijos apsaugos metodais, kurie yra mūsų pramonės standartas.

Informacijos perdavimas

Jūsų asmens duomenys gali būti persiųsti į kitą šalį t. y. jie gali būti saugomi ir apdirbami ne toje šalyje, kurioje buvo gauti. Tokia šalimi gali būti Jungtinės Amerikos Valstijos. Kiekvieną kartą informacija yra siunčiama paisant asmens duomenų apsaugą reguliuojančius įstatymus.

Galime perduoti asmens duomenis į kitas „Mary Kay“ duomenų bazes, kurios yra kitose šalyse negu šalys, kuriose šie duomenys buvo gauti. Globalinė „Mary Kay“ privatumo programa reikalauja identiško saugumo laipsnio ir asmens duomenų apsaugos visuose geografiniuose regionuose. Tokiais atejais privaloma naudotis galiojančiomis procedūromis ir sutartimis, kurios gali mums padėti pasiekti šį tikslą. Šie duomenys gali būti laikinai perduodami kontrahentui arba tiekėjui tam, kad jie galėtų vykdyti paslaugas kompanijos „Mary Kay“ vardu (pvz. išsiųsti individualius el. laiškus arba mėginukus). Tokie tiekėjai ir kontrahentai privalo saugoti asmens duomenis ir administruoti juos taikant griežtus standartus, kurių laikosi kompanija „Mary Kay“. Be to, jie negali pasinaudoti šia informacija jokiu kitu būdu negu kompanijos „Mary Kay“ užsakytų paslaugų realizavimas.

Dedame visas pastangas, siekdami užtikrinti asmens duomenų saugumą. Nepriklausomai nuo vietos, kurioje ši informacija yra saugoma arba perduodama, turime atitinkamas procedūras ir kontrolės priemones, kurios padeda mums užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.

Kompanija „Mary Kay“ laikosi atitinkamų asmens duomenų apsaugos įstatymų, tame tarpe ES asmens duomenų apsaugos direktyvos.

Europos Sąjungos piliečių pateikiamos pretenzijos, susijusios su privatumu:

Globalinėje „Mary Kay“ privatumo programoje kompanija „Mary Kay“ Inc. įsipareigojo laikytis JAV ir ES privatumo taisyklių „Safe Harbor“, apimančių informavimą, pasirinkimą, tolesnį duomenų perdavimą, apsaugą, duomenų vientisumą, prieigą prie duomenų ir egzekuciją. Norint sužinoti daugiau apie programą „Safe Harbor“ ir susipažinti su mūsų požiūriu į sertifikavimą, prašome aplankyti svetainę:  http://www.export.gov/safeharbor/Remiantis „Safe Harbor“ taisyklėmis kompanija „Mary Kay“ įsipareigoja nagrinėti pretenzijas, susijusias su Jūsų privatumu ir mūsų duomenų bazėse kaupiamais arba mūsų naudojamais Jūsų asmens duomenimis. Turint klausimų arba pretenzijų dėl šios „Mary Kay“ privatumo politikos, Europos Sąjungos piliečiai pirmiausia privalo kreiptis į vietinį Privatumo koordinatorių. Jei jo atsakymas neatitiko Jūsų lūkesčius, prašome susisiekti su Globaline „Mary Kay“ privatumo komanda, remiantis aukščiau nurodyta informacija.

Be to, kompanija „Mary Kay“ įsipareigoja perduoti remiantis taisyklėmis „Safe Harbor“ neišspręstas pretenzijas dėl privatumo nepriklausomam ginčų sprendimo organui t. y. BBB EU Safe Harbor, kuriam vadovauja JAV „Better Business Bureaus“ taryba. Jei Jūs laiku negavote patvirtinimo, kad Jūsų pretenzija buvo priimta nagrinėti, arba jei Jūsų pretenzija nebuvo išnagrinėta tinkamai, prašome aplankyti „BBB EU Safe Harbor“ svetainę:  http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints.kurioje rasite daugiau informacijos ir sužinosite, kaip galima pateikti pretenziją.

Nepilnamečių asmenų saugumas

Esame įsitikinę, kad labai svarbu yra užtikrinti papildomą vaikų, besinaudojančių Internetu, apsaugą. Raginame tėvus ir globėjus, kad kartu su savo vaikais naudotųsi Internetu ir stebėtų, ką vaikai daro Internete.

Neplanuojame rinkti vaikų jaunesnių kaip 14 metų asmens duomenų. Mūsų internetiniuose puslapiuose prašome patvirtinti amžių, tai leidžia mums išvengti jaunesnių negu 14 metų asmenų duomenų kaupimo.

Mūsų privatumo politikos pasikeitimai

Šios privatumo politikos pasikeitimai bus publikuojami ir atnaujinami jų arba Globalinės privatumo deklaracijos įgyvendinimo dieną. Jei bus įvedami rimti pasikeitimai, pranešime Jums apie juos el. laišku, kurį išsiųsime Jūsų nurodytu adresu, arba publikuodami šią informaciją apie pasikeitimus šiame puslapyje.

 
Paskutinio pasikeitimo data: 2012 m. rugpjūčio mėn.
 
2012 m. pasikeitimai
 
2012 m. įvestų pasikeitimų tikslas yra sujungti pastangas, siekiant pildyti saugumo reikalavimus visose „Mary Kay“ rinkose visame pasaulyje, ir užtikrinti vartotojams, Nepriklausomoms grožio konsultantėms, darbuotojams ir kitiems mūsų internetinių svetainių lankytojams vieną centrinę vietą, kurioje jie gali rasti informacijos apie mūsų privatumo politiką ir Jų teises, susijusias su asmens duomenimis. Šių pasikeitimų tikslas taip pat buvo noras pakeisti politikos taisykles naujomis, kurios būtų naudotojams aiškesnės ir apimtų pasikeitimus, susijusius su daugelyje šalių, kuriose „Mary Kay“ vykdo savo veiklą, įvestų įstatymų pasikeitimais. Pasikeitimus, galiojančius konkrečiose šalyse, kuriose veikia kompanija „Mary Kay“, galima  rasti čia – reikia pasirinkti atitinkamos šalies internetinį puslapį ir tame puslapyje rasti nuorodą į dokumentus, susijusius su privatumo politika.
 

Internetinės svetainės „Mano „Mary Kay®“ naudotojų privatumo politika

 

Kompanija „Mary Kay“ su pasididžiavimu remia Nepriklausomų grožio konsultančių iš Lenkijos veiksmus tokiose programose kaip asmeniniai internetiniai puslapiai „Mano „Mary Kay®“, kurių pagalba Nepriklausomos grožio konsultantės turės dar daugiau galimybių susisiekti su klientėmis internetinių įrankių pagalba ir galės Jums pasiūlyti patogią, nepertraukiamą prieigą prie informacijos apie jų siūlomus „Mary Kay®“ produktus ir paslaugas.

Kai Jūs internetinio puslapio „Mano „Mary Kay®“ pagalba perduodate savo asmens duomenis Jus aptarnaujančiai Nepriklausomai grožio konsultantei, Jūsų duomenys bus patalpinti saugioje vietoje šios Nepriklausomo grožio konsultantės vardu. Jūsų duomenimis galės naudotis kompanija „Mary Kay“, bet be Jūsų sutikimo jie nebus atskleidžiami kitiems subjektams.

Informacija kaupiama internetiniame puslapyje „Mano „Mary Kay®“

Internetinio puslapio „Mano „Mary Kay®“ pagalba gali būti perduoti Jus aptarnaujančiai Nepriklausomai grožio konsultantei šie duomenys:

 • Vardas ir pavardė, el. pašto adresas, pašto adresas
 • Vartotojo pavadinimas ir slaptažodis
 • Telefono numeris
 • Amžius
 • Gimimo data
 • Jus aptarnaujančios Nepriklausomos grožio konsultantės pavardė
 • Kita informacija apie Jus ir Jūsų šeimą (pvz. lytį, informacija apie mėgstamus ir/arba naudojamus produktus)
 • Odos tipas ir atspalvis bei kita informacija apie odos priežiūrą ir mėgstamus kosmetikos produktus
 • Demografiniai duomenis
 • Informacija apie pageidautiną kontakto formą
 • Pažįstamų arba šeimos narių, su kuriais gali susisiekti mūsų kompanija arba Jus aptarnaujanti
 • Nepriklausoma grožio konsultantė, kontaktiniai duomenis.
 • Duomenų siuntimas:Galime perduoti asmens duomenis į kitas „Mary Kay“ duomenų bazes, kurios yra kitose šalyse, negu šalis, kurioje tie duomenys buvo gauti, tokia šalimi gali būti Jungtinės Amerikos Valstijos. Mūsų Globalinė privatumo programa reikalauja užtikrinti aukščiausią asmens duomenų saugumo ir apsaugos lygį visuose geografiniuose regionuose, taikant procedūras ir sutarčių nuostatas, leidžiančias pasiekti šį tikslą. Duomenys gali būti laikinai perduodami kontrahentui arba tiekėjui tam, kad jie galėtų vykdyti paslaugas kompanijos „Mary Kay“ vardu (pvz. išsiųsti individualius el. laiškus arba mėginukus). Tokie tiekėjai ir kontrahentai privalo saugoti asmens duomenis ir administruoti juos taikant griežtus standartus, kurių laikosi kompanija „Mary Kay“. Be to, jie negali pasinaudoti šia informacija jokiu kitu būdu negu kompanijos „Mary Kay“ užsakytų paslaugų realizavimas.
 • Saugumas:Kompanija „Mary Kay“ saugo jai patikėtus asmens duomenis, taikydama šioje pramonėje priimtus saugumo standartus ir priemones, kurių tikslas yra apsaugoti nuo tokios informacijos praradimo, netinkamo panaudojimo, patekimo į neįgaliotų asmenų rankas, paviešinimo arba pakeitimo. Prieiga prie šio informacijos turi tik tie asmenys, kurie turi pagrįstą verslo priežastį susipažinti su šia informacija. Nekaupiame asmens duomenų ilgiau negu yra būtina, siekiant realizuoti verslo tikslą, kuriam šie duomenis buvo gauti, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamų sutarčių nuostatų, teisinių arba kitų nuo valstybės priklausančių priežasčių tokių asmens duomenų negalima ištrinti per tam tikrą laiką.

Kontaktas

Jei atsirado klausimų ar abejonių dėl Jūsų duomenų, perduotų „Mary Kay“ svetainės arba kito mūsų internetinio puslapio pagalba, saugumo arba jei kiltų kitų klausimų, susijusių su „Mary Kay“ privatumo politika, prašome susisiekti su:

Mary Kay Lithuania, UAB

Mary Kay Grožio konsultantų ventras

Kalvarijų g. 140, Vilnius

LT-08209

El. paštas: cslt@mkcorp.com

(8 5) 210 22 22

ARBA 

Mary Kay Global Privacy Team

16251 Dallas Parkway

Addison, TX 75001 U.S.A.

privacy.global@mkcorp.com

1-800-453-1140