• Vartotojo privatumo politika
  • Globalinis „Mary Kay“ pareiškimas dėl privatumo 
  • Asmeninio puslapio privatumo politika
  • Nepriklausoma grožio konsultantė – privatumo apsaugos politika
  • Vartotojo sukurto turinio licencijos sutartis

Vartotojo privatumo politika

Apimtis

Šioje Vartotojo privatumo politikoje yra aprašyta informacija, kurią kompanija „Mary Kay“ kaupia apie jus. Joje detaliai aprašyta, kaip naudojame šią informaciją, ir tai, ką jūs galite pasirinkti, spręsdami apie šios informacijos naudojimo būdą. Šioje politikoje ir Globaliniame „Mary Kay“ privatumo pareiškime nurodyta informacija apima informaciją, kurią apie jus kaupiame „Mary Kay“ puslapiuose bei naudojant specialias programas bei paslaugas, kurias siūlo Nepriklausomos „Mary Kay“ grožio konsultantės arba tretieji asmenys, kaip yra aprašyta šioje politikoje.

„Mary Kay®“ produktus galima įsigyti tik pas mūsų Nepriklausomas grožio konsultantės. Norint daugiau sužinoti apie privatumą lankantis Nepriklausomos „Mary Kay“ grožio konsultantės asmeniniame puslapyje, prašome perskaityti sekciją su Asmeninio puslapio privatumo politika.

Nepriklausomos grožio konsultantės, kurios nori gauti daugiau informacijos apie privatumą, susijusį su jų specifine situacija, prašome perskaityti sekciją su Nepriklausomos grožio konsultantės privatumo politika.

Kas mes esame

UAB „Mary Kay Lithuania“ su būstine Vilniuje adresu Švitrigailos g. 11B, Vilnius LT-03228, užregistruota Juridinių asmenų registre, kurį tvarko VĮ „Registrų centras“, įmonės kodas 302554898, yra tarptautinės „Mary Kay“ bendrovių grupės narė ir duomenų administratoriumi, atsakingu už jūsų asmens duomenis. Ši privatumo politika buvo paskelbta „Mary Kay“ grupės vardu, todėl visi atvejai, kai minima „Mary Kay“, ir terminai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ liečia visą „Mary Kay“ grupę, atsakingą už jūsų duomenų valdymą.

Kilus klausimų dėl šios privatumo politikos, įskaitant bet kokius komentarus apie jums priklausančių teisių taikymą, prašome susisiekti su mumis pasinaudojant šiais kontaktais.

UAB „Mary Kay Lithuania“
Švitrigailos g. 11B, LT – 03228 Vilnius
Tel.: (85) 2072222
el. paštas: cslt@mkcorp.com

Įsipareigojame bendradarbiauti su jumis, siekdami sąžiningai išspręsti visus skundus arba abejones dėl privatumo. Bendradarbiaujame su valstybiniais duomenų apsaugos organais, jei jiems atrodo, kad kilo kažkokia problema dėl privatumo. Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt). Tačiau būsime dėkingi, jei galėsime susipažinti su jūsų abejonėmis prieš apie jas pranešite Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, todėl prašome pirmiausia susisiekti su mumis.

Mūsų kaupiama informacija

Informaciją apie jus galime kaupti iš skirtingų šaltinių. Tai gali būti informacija, kurią gauname tiesiogiai iš jūsų; informacija, kurią mums pateikia jūsų Nepriklausoma grožio konsultantė arba kuri yra perduodama jos vardu siekiant užtikrinti geresnę patirtį klientams; informacija, kurią kaupiame jums lankantis mūsų puslapiuose arba žiūrint „Mary Kay®“ internetines reklamas bei informacija apie jus, kurią kaupiame iš kitų šaltinių (jei tai yra leidžiama įstatymais).

Informacija, kurią gauname tiesiogiai iš jūsų: Gauname informacija tiesiogiai iš jūsų, kai jūs dalyvaujate mūsų programose ir naudojatės mūsų pasiūlymais arba kai jūs kitais būdais tiesiogiai pateikiate mums informaciją. Pavyzdžiui, iš jūsų tiesiogiai galime gauti šią informaciją:
vardas ir pavardė, el. pašto adresas, pašto adresas
vartotojo pavadinimas ir slaptažodis
telefono numeris arba mobiliojo telefono numeris 
amžius
gimimo data
Jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės vardas ir pavardė
Kita informacija apie jus – pvz. lytis, produktų naudojimo preferencijos ir (arba) elgesys 
demografiniai duomenys 
preferencijos dėl būsimos komunikacijos 
pažįstamų, su kuriais turime susisiekti mes arba Nepriklausoma grožio konsultantė, kontaktiniai duomenys. Kai jūs perduodate mums informaciją su tikslu, kad jūsų pažįstami gautų rekomendacinius pranešimus, naudojame šią informacija tik tam, kad išsiųstume pranešimą, kurį jūs paprašėte išsiųsti.
Informacija, kuri yra kaupiama lankantis mūsų puslapiuose, naudojantis mūsų paslaugomis arba rodant mūsų internetines reklamas: Naudojame slapukus ir kitas technologijas, kurios padeda kaupti informaciją apie jus, kai lankote mūsų puslapius, naudojatės mūsų paslaugomis arba rodome jums internetines reklamas. Informacijos, kuri gali būti kaupiama naudojant šias technologijas, pavyzdžiai:
Naršyklės tipas ir operacinė sistema
Rodomi internetiniai puslapiai 
Paspaustos nuorodos 
IP adresas
Puslapiai, kuriuos aplankėte prieš ateidami į mūsų puslapį 
Atidarytas ir (arba) persiųstas toliau el. laiškas nuo „Mary Kay“ 
„Mary Kay“ pasiūlymai arba nuorodos, kurias atidarote per el. paštą
Informacija apie vizitus jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės asmeniniame puslapyje 
Jūsų produktų pasirinkimai ir preferencijos 
Prašome perskaityti taip pat skirsnį „Slapukai, tinklapio indikatoriai (Web Beacon) ir kitos technologijos“.

Šios informacijos naudojimo būdas

Kaupiamą informaciją naudojame, norėdami ruošti jums pasiūlymus, produktus ir paslaugas, realizuoti mūsų teisinius įsipareigojimus ir toliau nurodytais tikslais, jei tai atitinka mūsų pagrįstus interesus ir šie interesai nepažeidžia jūsų teisės į privatumą. Reikia žinoti, kad priklausomai nuo konkretaus tikslo, kokiu naudojame jūsų asmens duomenis, galime naudoti juos daugiau nei vienu juridiniu pagrindu. Ši informacija padeda mums susiekti jus su Nepriklausoma grožio konsultante, iš kurios jūs galite pirkti produktus, pranešti jums apie puikią galimybę tapti Nepriklausoma „Mary Kay“ grožio konsultante ir valdyti mūsų puslapius ir paslaugas, įskaitant paslaugas Nepriklausomoms grožio konsultantėms.

Štai konkretūs informacijos, kurią kaupiame apie jus, naudojimo būdai:
Mėginukų, produktų ir užsakytos informacijos siuntimas 
Naujų geresnių produktų ir paslaugų vystymas 
Dalyvavimas konkursuose, programose arba pasiūlymuose prašant jums arba jūsų Nepriklausomai grožio konsultantei 
Ryšium su paslaugomis, kurias siūlo jūsų Nepriklausoma grožio konsultantė 
Jūsų ir (arba) jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės paskyros kūrimas ir valdymas 
Mokėjimų už pirkinius arba kitas paslaugas jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės naudai arba vardu tvarkymas 
Apsauga nuo galimų apgaulingų sandorių arba tokių sandorių identifikavimas 
Jei tai leidžia įstatymai, individualių, neužsakytų pasiūlymų ir informacijos apie produktus ir „Mary Kay“ paslaugas siuntimas jums paštu, įskaitant paslaugas, teikiamas jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės naudai
Reklamų, atitinkančių jūsų interesus, ruošimas ir rodymas 
Mūsų produktų, paslaugų ir puslapių naudojimo analizė 
Supratimas, kaip jūs patekote į asmeninį puslapį bei kaip jūs naudojatės puslapiu, kad galėtume jį dar geriau patobulinti 
Mūsų reklamų efektyvumo nustatymas 
Mūsų sąlygų išreikalavimas ir kiti mūsų veiklos valdymo veiksmai 
Šią informaciją naudosime tik tikslais, kuriems ji buvo surinkta, nebent pagrįstai nuspręsime, kad turime ją išnaudoti kitam tikslui, kuris atitinka pirmutinį tikslą. 

Jūsų pasirinkimai ir prieiga prie informacijos

Pasirinkimai: Jūs galite pasirinkti, kaip mes su jumis kontaktuosimės.

Skaitmeninė ir elektroninė komunikacija: Siųsime reklaminius mobiliuosius pranešimus arba el. laiškus tik tuomet, kai jūs aiškiai sutiksite juos gauti arba jei jūsų Nepriklausoma grožio konsultantė paprašys juos atsiųsti jums.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti gauti kompanijos „Mary Kay“ reklaminius mobiliuosius pranešimus arba el. laiškus. Prašome veikti pagal instrukciją, kaip atsisakyti arba užbaigti prenumeratą, kurią rasite kiekviename mūsų pranešime, arba spragtelėti čia, jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip jūs galite mums pranešti apie medžiagas, kurių daugiau nenorite gauti. 

Jie jūs pateikėte informaciją Nepriklausomai grožio konsultantei jos asmeniniame puslapyje, jūs galite spragtelėti čia, jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip jūs galite pranešti Nepriklausomai grožio konsultantei apie savo preferencijas ir norą gauti/negauti pranešimus siunčiamus per jos asmeninį puslapį.

Prieiga: Pripažįstame, kad fiziniai asmenys turi teisę turėti prieigą prie savo asmens duomenų. Imamės veiksmų, kurių tikslas yra užtikrinti jūsų asmens duomenų tikslumą. Jūs galite peržiūrėti, koreguoti arba atnaujinti savo asmens duomenis, pateiktus kompanijai „Mary Kay“. Kai kurios „Mary Kay“ programos leidžia peržiūrėti arba atnaujinti asmens duomenis internetu. Prašome patikrinti, ar jūs esate užregistruoti, kad galėtumėte sužinoti, ar jūs galite peržiūrėti arba atnaujinti savo duomenis. Jei jūs perdavėte savo informaciją Nepriklausomai grožio konsultantei jos asmeninio puslapio pagalba, tuomet norint atnaujinti savo asmens duomenis, prašome tiesiogiai susisiekti su ja. Be to, jūs galite naudotis teisėmis, aprašytomis skirsnyje „Žmonių, kuriems priklauso duomenys, teisės“. Kilus klausimų, galite su mumis susisiekti pasinaudojant anksčiau pateiktais duomenimis arba jūs galite susisiekti su Kliento aptarnavimo skyriumi ar Globaliniu privatumo skyriumi.

Slapukai, tinklapio indikatoriai ir kitos technologijos 

Kaip naudojame slapukus, tinklapio indikatorius (Web Beacon) ir kitas technologijas: Naudojame šias technologijas, norėdami užtikrinti jums dar geresnę, personalizuotą vartotojų patirtį. Naudojame slapukus, norėdami kaupti ir laikyti asmens duomenis, bei kitas technologijas ir perduodame jums informaciją apie jų naudojimą bei, jei reikia, klausiame jūsų leidimo. Daugiau informacijos apie tai rasite toliau.

Slapukai: Slapukas – mažas failas, kurį internetinis puslapis užrašo jūsų kompiuteryje ir kuriame yra saugoma informacija, apie tai, kaip jūs naudojatės šia internetine svetaine. Naudojame slapukus, norėdami stebėti mūsų puslapių naudojimą ir personalizuoti jūsų „online“ patirtį. Pavyzdžiui, registruojantis mūsų puslapiuose, jūsų kompiuteryje esančiame slapukų faile galime laikyti unikalų kodą. Kai tas pats kompiuteris vėl aplanko mūsų puslapį, mūsų serveriai perskaito slapuką ir atpažįsta jus. Toliau galime pasinaudoti informacija, kurią perdavėte registracijos metu, ir veiksmų, kurie buvo atliekami mūsų puslapiuose, aprašymu, kad galėtume užtikrinti jums geresnę patirtį internetinėje svetainėje.

Jūs galite patvirtinti arba atmesti slapukus. Dauguma naršyklių juos automatiškai priima. Norint sužinoti daugiau apie slapukus, taip pat apie tai, kaip atsisakyti juos įrašyti savo kompiuteryje, prašome spragtelėti šias nuorodas:
Naudojant „Microsoft Internet Explorer“ naršyklę: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
http://www.allaboutcookies.org/cookies/
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
Tinklapio indikatoriai, t. y. Web Beacon: Tinklapio indikatoriai – maži kodo fragmentai paslėpti internetiniuose puslapiuose arba el. laiškuose. Tinklapio indikatorius galime naudoti atskirai arba su slapukais, jų pagalba galima skaičiuoti vartotojus, kurie aplankė internetinį puslapį, bei bandyti suprasti naudojimo schemas. Be to, tinklapio indikatorius galima talpinti el. laiškuose, jei norime sužinoti, ar laiškas buvo atidarytas, ar buvo atliktas tam tikras veiksmas arba laiškas buvo persiųstas toliau.

Jūs galite išjungti galimybę kaupti informaciją naudojant tinklapio indikatorius, nepriimant slapukų, kaip buvo aprašyta ankščiau.

Kitos technologijos: Toliau yra pateikti kitų technologijų, kurias galime naudoti, siekdami teikti geresnes paslaugas, pavyzdžiai:
Tinklo sesijos kintamieji: Informacija, kuri yra perduodama iš vieno URL adreso kitam, kol vartotojas naršo internete.
Naršyklės priedai: Papildomi elementai, kuriuos gali prireikti įdiegti tam, kad mūsų puslapiuose būtų aktyvuotos tam tikros funkcijos. Jūs galite nesutikti įdiegti šiuos elementus.
Trečiųjų asmenų reklamos: Galime leisti tretiesiems asmenims, įskaitant verslo partnerius, rodyti reklamas mūsų internetiniuose puslapiuose. Kai kurios iš šių kompanijų gali užsirašyti slapukus jūsų kompiuteryje, kad galėtų atpažinti jūsų kompiuterį kiekvieną kartą, kai siunčia jums „online“ reklamą. Tai leidžia jiems suprasti, kur jūs arba kiti žmonės, kurie naudojasi jūsų kompiuteriu, pamatė jų reklamą, ir rodyti reklamas, kurios jų nuomone bus jums įdomios. Nekontroliuojame, kaip šio įmonės naudoja slapukus.

Informacijos atskleidimas

Mūsų veiklos sėkmė priklauso nuo jūsų pasitikėjimo. Neparduodame jūsų asmens duomenų prekybos atstovams ne iš „Mary Kay“, nebent paprašėme jūsų leidimo ir gavome jį. Jūsų asmens duomenis atskleidžiame tik taip, kaip yra parašyta toliau ir tik kompanijoje „Mary Kay“.

Išoriniai paslaugų teikėjai: Naudojamės išorinių paslaugų teikėjų, kurie mūsų vardu realizuoja skirtingas paslaugas, ir gali prireikti atskleisti jūsų asmens duomenis šiems išoriniams paslaugų teikėjams, bet tik tikslais, aprašytais šioje Vartotojo privatumo politikoje. Reikia žinoti, kad šie paslaugų teikėjai gauna tik tuos asmens duomenis, kurie yra jiems reikalingi teikiant užsakytas paslaugas, ir yra įpareigoti saugoti jūsų informaciją ir nenaudoti jos kitiems tikslams.

Galime naudotis paslaugų teikėjų pagalba, atlikdami šiuos veiksmus:
Jūsų prašymų dėl produktų ir paslaugų realizavimas ir atsakymas į jūsų klausimus.
Mūsų puslapių aptarnavimas ir el. pašto pranešimų bei trumpųjų žinučių siuntimas. 
Produktų mėginukų siuntimas, kontaktai su konkurso laimėtojais, mokėjimų valdymas arba kiti veiksmai mūsų vardu.
Duomenų analizė, kartais su kitais šaltiniais, su tikslu siųsti jums geriau tinkančius pranešimus 
Tyrimų ir duomenų analizės atlikimas siekiant pagerinti mūsų produktus, paslaugas ir puslapius.

Kitos situacijos, kuriose galime atskleisti jūsų asmens duomenis:

Jei tą leidžia įstatymai, siekiant apsaugoti ir ginti „Mary Kay“ teises ir turtą (įskaitant mūsų sutarčių sąlygų paisymo išreikalavimą).
Kai to reikalauja įstatymai ir (arba) valstybės organai.

Agreguoti ir neasmeniniai duomenys: Bendrai verslo analizei galime atskleisti agreguotus duomenis, kurie neleidžia jūsų identifikuoti. Pavyzdžiui, internetiniuose puslapiuose arba „Mary Kay“ svetainėse galime paskelbti lankytojų skaičių.

Informacijos saugumas

Imamės visų veiksmų siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą. Turime atitinkamas technines, administracines ir fizines procedūras, kurių tikslas yra saugoti asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo arba pakeitimo.

Suteikiame prieigą prie asmens duomenų tik tiems asmenims, kurie turi su verslu susijusi poreikį; užtikriname, kad mūsų apsauga būtų adekvati žalai, kuri gali būti padaryta dėl duomenų praradimo, netinkamo naudojimo, neįgaliotos prieigos, atskleidimo arba pakeitimo. Nelaikome asmens duomenų ilgiau, nei yra būtina siekiant tikslo, kuriam jie buvo sukaupti, nors atskirais atvejais dėl sutarties, juridinių ar įstatyminių reikalavimų asmens duomenys nėra ištrinami tam tikrą laiką. 

Be to, įvedėme procedūras, apibrėžiančias veiksmus su visokiais asmens duomenų saugumo pažeidimo įtarimais, ir pranešime jums bei atitinkamai institucijai apie pažeidimą, jei tik to reikalauja įstatymai.

Kai perduodame jūsų asmens duomenis išoriniams paslaugų teikėjams, įpareigojame juos saugoti informaciją ir nenaudoti jos jokiais kitais tikslais.

Kai kaupiame arba siunčiame jautrius duomenis (pvz. kreditinės kortelės numerį), stengiamės taikyti standartinius tokios informacijos apsaugos metodus. 

Reikia žinoti, kad gali prireikti atskleisti fizinio asmens asmens duomenis, atsakant į juridiškai pagrįstus valstybinių institucijų reikalavimus, įskaitant reikalavimus, susijusius su nacionaliniu saugumu, arba atvejais, kai yra įgyvendinami įstatymai.

Informacijos perdavimas 

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į „Mary Kay“ duomenų bazes, įskaitant „Mary Kay“ Inc., kurios yra kitose šalyse, nei šalis, iš kurios buvo pateikta informacija, įskaitant Didžiąją Britaniją, Jungtines Amerikos Valstijas ir Rusijos Federaciją. „Mary Kay“ Inc. globalinė privatumo programa reikalauja identiškai aukšto saugumo ir asmens duomenų apsaugos lygio visose šalyse ir atitinkamų procedūrų bei sutarčių, kurios padės jį pasiekti. 

Asmens duomenys gali būti perduoti paslaugų teikėjui arba verslo partneriui su tikslu teikti paslaugas „Mary Kay“ naudai (pvz. paruoštų el. laiškų, marketingo informacijos arba mėginukų siuntimas). Paslaugų teikėjai ir verslo partneriai yra įpareigoti saugoti ir valdyti asmens duomenis laikantis tokių pat aukštų standartų, kokius taiko „Mary Kay“, jie negali naudoti šios informacijos kitais tikslais, nei „Mary Kay“ užsakytos paslaugos (žiūr. skirsnį „Išoriniai paslaugų teikėjai“).

Galime perduoti jūsų asmens duomenis į valstybes už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Šiose šalyse, įskaitant JAV, gali negalioti įstatymai, reikalaujantys užtikrinti identišką apsaugą, kokią užtikrina EEE. Siekiant užtikrinti atitinkamą asmens duomenų, kuriuos „Mary Kay“ JAV gavo iš EEE, apsaugą, „Mary Kay“ Inc. atliko savarankišką sertifikavimą remiantis ES-JAV privatumo skydo reikalavimais, apibrėžtais Prekybos departamento, ir taiko Privatumo skydo taisykles, kaupdama, naudodama ir laikydama asmens duomenis gautus iš EEE. Jei šios Privatumo politikos nuostatos prieštarautų Privatumo skydo taisyklėms, tuomet galiojančiomis yra laikomos Privatumo skydo taisyklės. Norint sužinoti daugiau apie Privatumo skydo programą ir „Mary Kay“ Inc. sertifikavimą, prašome aplankyti svetainę: https://www.privacyshield.gov/.

Asmens duomenų, gautų remiantis Privatumo skydo taisyklėmis, atveju „Mary Kay“ Inc. galioja JAV prekybos komisijos sprendimai ir reikalavimai. Tam tikromis aplinkybėmis gali prireikti atskleisti asmens duomenis, atsakant į juridiškai pagrįstus valstybinių institucijų reikalavimus, įskaitant reikalavimus, susijusius su nacionaliniu saugumu arba atvejais, kai yra įgyvendinami įstatymai.

„Mary Kay“ Inc. įsipareigojo perduoti neišspręstus ginčus dėl privatumo taikant ES-JAV privatumo skydo reikalavimus Better Business Bureaus tarybai, kuri yra nepriklausomas ginčų sprendimo mechanizmas. Jei jūs laiku negausite skundo priėmimo patvirtinimo arba jei „Mary Kay“ jus patenkinančiu būdu neatsakys į jūsų skundą, prašome aplankyti ES-JAV privatumo skydo svetainę: http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, kur rasite daugiau informacijos ir galėsite pateikti skundą.

Duomenų laikymas

Jūsų asmens duomenys bus laikomi tiek ilgai, kiek yra būtina realizuojant tikslus, kuriems jie buvo sukaupti, įskaitant juridinius, finansinius ir ataskaitinius reikalavimus. Nustatydami atitinkamą laikymo laikotarpį, atkreipsime dėmesį į galiojančius juridinius reikalavimus, informacijos kiekį, pobūdį ir jautrumo laipsnį, potencialios žalos, susijusios su neįgaliotu jūsų asmens duomenų naudojimu ar atskleidimu, riziką, tikslus, kuriems duomenys yra naudojami bei tai, ar tikslus galima pasiekti naudojant kitas priemones.

Tam tikromis aplinkybėmis jūs galite prašyti ištrinti jūsų duomenis – daugiau informacijos rasite skirsnyje „Asmenų, kuriems priklauso duomenis, teisės“.

Jei jūsų asmens duomenys buvo anonimizuoti taip, kad negalima būtų jų su jumis surišti (pvz. tyrimo arba statistikos tikslais), galime naudoti šią informaciją be jokių laiko apribojimų ir neprivalome jums apie tai pranešti.

Asmenų, kuriems priklauso duomenis, teisės

Jei UAB „Mary Kay Lithuania“ kaupia ir naudoja jūsų asmens duomenis arba jei jūs esate Nepriklausoma grožio konsultantė, kuri gyvena Europos Sąjungos teritorijoje, o jūsų asmens duomenis yra kaupiami arba naudojami kurioje nors „Mary Kay“ grupės bendrovėje, jūs turite tam tikras teises, kurios yra vadinamos „asmenų, kuriems priklauso duomenis, teisės“ ir kurioms gali būti taikomi apribojimai. Šios teisės apima teisę: (i) reikalauti suteikti prieigą prie jūsų asmens duomenų ir juos pataisyti arba ištrinti; (ii) gauti naudojimo apribojimą arba uždrausti naudoti jūsų asmens duomenis; ir (iii) reikalauti perduoti jums arba trečiajam asmeniui jūsų asmens duomenų kopiją skaitmeninėje versijoje. Jie norėtumėte pasinaudoti viena iš šių teisių, prašome susisiekti su mumis naudojantis kontaktiniais duomenimis, kuriuos rasite šioje privatumo politikoje.

Jums nereikės mokėti už prieigą prie jūsų asmens duomenų arba norint pasinaudoti kuria nors iš aukščiau aprašytų teisių. Tačiau galėsime pareikalauti pagrįsto mokesčio, jei jūsų prašymas bus akivaizdžiai nepagrįstas, besikartojantis, perdėtas arba ves prie nereikalingų išlaidų. Taip pat galime atsisakyti realizuoti jūsų prašymą tokiomis aplinkybėmis. Gali prireikti pareikalauti iš jūsų konkrečios informacijos, kuri padės mums patvirtinti jūsų tapatybę, kai norėsite gauti prieigą prie asmens duomenų arba pasinaudoti kuria nors kita teise, to reikia, kad galėtume užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys nebus atskleisti neįgaliotam asmeniui.

Vaikų privatumas internete

Esame įsitikinę, kad vaikams reikia užtikrinti papildomą apsaugą internete. Raginame tėvus ir globėjus leisti laiką su vaikais internete, dalyvauti ir stebėti jų aktyvumą internete.

Neplanuojame kaupti jaunesnių nei 14 metų vaikų asmens duomenų. Ryšium su asmens duomenų kaupimu mūsų internetiniuose puslapiuose prašome patvirtinti amžių, tai leidžia išvengti jaunesnių nei 14 metų žmonių informacijos kaupimo. 

Šios Privatumo politikos pasikeitimai 

Šiai politikai arba Globaliam privatumo pareiškimui pasikeitus, paskelbsime šios privatumo politikos pasikeitimus ir atnaujinsime jos įsigaliojimo datą. Įvedus rimtus pokyčius, pranešime jums apie tai el. paštu jūsų nurodytų adresu arba patalpinsime pranešimą apie pokyčius šiame puslapyje.

Kontaktai

Kilus abejonių arba klausimų dėl jūsų informacijos, susijusios su „Mary Kay“ veikla, arba dėl kurio nors iš mūsų puslapių saugumo, ar kilus papildomų klausimų dėl privatumo kompanijoje „Mary Kay“, prašome susisiekti su mumis pasinaudojant šiais kontaktiniais duomenimis:

UAB „Mary Kay Lithuania“
Švitrigailos g. 11B, LT – 03228 Vilnius
Tel.: (85) 2072222
el. paštas: cslt@mkcorp.com

arba

Globalinis „Mary Kay“ privatumo skyrius 
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

Globalinis „Mary Kay“ pareiškimas dėl privatumo

Kompanijoje „Mary Kay“ suprantame, koks svarbus yra privatumas. Mūsų pagrindinis tikslas yra mums pateikiamų asmens duomenų apsauga, kaupimas ir naudojimas, remiantis viena iš mūsų svarbiausių taisyklių – Auksine taisykle. Mes gerbiame jūsų sprendimą dėl asmens duomenų, todėl naudosime juos ir kaupsime tik tuo būdu, su kuriuo jūs sutikote, pateikdami mums šią informaciją. Tai reiškia, kad neprekiaujame, neparduodame ir neskoliname patikėtų mums asmens duomenų. Šiame Globaliniame pareiškime dėl privatumo yra aprašyti mūsų veiksmai, kurių tikslas yra sustiprinti jūsų pasitikėjimą. 
 
Stengiamės nuosekliai taikyti privatumo politiką visame pasaulyje. Mūsų privatumo politikos tikslas yra laikytis įstatymų kiekvienoje šalyje, kurioje vykdome veiklą, jis apima: 
 
1. Visus asmenis, kurie pateiks mums savo asmens duomenis – pvz. Nepriklausomos grožio konsultantės, vartotojai, klientai, tyrimų dalyviai, verslo partneriai, dalininkai, asmenys, norintys gauti darbą, darbuotojai, pensininkai ir kiti; 
2. Visas šalis, kuriose vykdome veiklą, net jei jose nėra vietinių įstatymų, saugančių privatumą; 
3. Visus kontakto metodus – pvz. Internetą, tiesioginius el. laiškus, telefoną ir mobiliąsias paslaugas bei visas kitas atsirandančias technologijas ir metodus, kurie gali būti panaudoti. 
 
Kompanijoje „Mary Kay“ visus privatumo klausimus tvarko mūsų Globalinis privatumo skyrius, atstovaujantis visus geografinius regionus, kuriuose vykdome veiklą ir visus verslo procesus, kurių metu yra kaupiami asmens duomenis – pvz. nuo Nepriklausomų grožio konsultančių, vartotojams organizuojamų akcijų ir darbuotojų programų metu. „Mary Kay“ stengiasi propaguoti ir taikyti geriausias praktikas, kad galėtų užtikrinti geriausią aptarnavimą, susijusį su privatumu ir asmens duomenų apsauga.
 
Mūsų privatumo politikos buvo sukurtos remiantis tarptautiniais privatumo apsaugos standartais arba sąžiningomis informavimo praktikomis, kurios yra nurodytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) ir ES-JAV privatumo skyde, priimtame JAV prekybos departamento. https://www.privacyshield.gov
 
Kompanija „Mary Kay“ Inc. turi sertifikatą, patvirtinantį jos atitikimą ES-JAV privatumo skydo reikalavimams dėl informavimo, pasirinkimo, tolesnio siuntimo, saugumo, integralumo, prieigos ir teisių paisymo. Norint sužinoti daugiau apie Privatumo skydo programą ir perskaityti mūsų puslapį apie sertifikavimą, prašome aplankyti svetainę: https://www.privacyshield.gov. 
 
Kiekvienas „Mary Kay“ filialas turi savo Privatumo politiką, kuri atitinka tiek konkrečios šalies, kurioje jis veikia, įstatymus, tiek Globalinio „Mary Kay“ pareiškimo dėl privatumo nuostatas. Prašome spragtelėti čia, jei norite pasirinkti savo šalį ir peržiūrėti jūsų šalyje galiojančią politiką. 
 
Šios taisyklės bei būdas, kaip „Mary Kay“ stengiasi jas taikyti, yra aprašyti toliau.
 
Kodėl kaupiame informaciją?

 „Mary Kay“ kaupia ir naudoja asmens duomenis, siekdama užtikrinti nepaprastas verslo galimybes, fantastiškus produktus ir aukščiausios kokybės paslaugas savo Nepriklausomų grožio konsultantėms, klientams, mūsų produktų ir paslaugų vartotojams bei kitiems asmenims, kurie gali turėti kontaktą su „Mary Kay“. Apribojame asmens duomenų kaupimą iki tos informacijos, kuri yra svarbi realizuojant mūsų tikslus ir siekiant užtikrinti aukščiausią kokybę, vertybes bei galimybes. Pavyzdžiui, naudojame el. pašto adresus, siųsdami informaciją Nepriklausomoms grožio konsultantėms, vartotojams, darbuotojams ir asmenims, norintiems čia dirbti. Be to,  informacija, gaunama iš Nepriklausomų grožio konsultančių ir vartotojų, leidžia mums gerinti „Mary Kay“ siūlomus produktus ir paslaugas. 
 
Informavimas

Informuojame fizinius asmenis, kokius duomenis kaupiame, kaip juos naudojame, ar jie gali būti perduoti kitiems asmenims siekiant užtikrinti norimus produktus arba paslaugas, bei apie tai, kaip perduodame užklausas vietiniam „Mary Kay“ filialui arba „Mary Kay“ privatumo skyriui. Mūsų internetiniuose puslapiuose yra nuoroda į Privatumo politiką, be to, siunčiame atskirus pranešimus apie privatumo apsaugą tiems vartotojams, kuriems gali prireikti papildomos informacijos apie skirtingas mūsų internetinių puslapių zonas. 
 
Pasirinkimas

Leidžiame asmenims, kurie pateikia mums informaciją, pasirinkti, kokius mūsų pranešimus jie nori gauti. Mūsų el. pašto pranešimai ir naujienlaiškiai yra siunčiami tik tiems asmenims, kurie sutiko juos gauti arba kai Nepriklausoma grožio konsultantė prašo juos jums išsiųsti. Mūsų pranešimuose informuojame, kaip galima užbaigti prenumeratą arba atsisakyti gauti būsimus pranešimus. Galime klausti atskirų žmonių, ar jie nori dalyvauti rinkos tyrimuose, ir po to, jiems sutikus, susisiekti su jais.
 
Technologija

 „Mary Kay“ naudoja technologiją, norėdama užtikrinti geresnį Nepriklausomų grožio konsultančių, vartotojų, darbuotojų ir kitų žmonių aptarnavimą. Informuojame, kai naudojame technologijas, susijusias su privatumu. Naudojame internetinius failus – slapukus, siekdami kaupti ir laikyti asmens duomenis, bei pateikiame jums informaciją apie jų naudojimą ir, jei reikia – tai priklauso nuo jūsų šalies, klausiame jūsų sutikimo. 
 
Prieiga

 „Mary Kay“ imasi veiksmų, kurių tikslas yra įsitikinti, kad mūsų naudojami asmens duomenys yra teisingi. Fiziniams asmenims užtikriname prieigą prie asmens duomenų, kurie buvo mums patikėti, kad jie galėtų juos peržiūrėti, pataisyti arba paprašyti mūsų nenaudoti šių duomenų. 
 
Saugumas
 „Mary Kay“ saugo asmens duomenis, esančius jos kontrolės ribose, taikydama standartines srityje galiojančias praktikas ir apsaugos priemones, kurių tikslas yra išvengti informacijos praradimo, netinkamo naudojimo, neįgaliotos prieigos, atskleidimo arba informacijos pakeitimo. „Mary Kay“ suteikia prieigą prie asmens duomenų tik tiems asmenims, kurie turi pagrįstą verslo poreikį vidinių struktūrų rėmuose. Nelaikome asmens duomenų ilgiau, nei yra būtina siekiant tikslo, kuriam jie buvo sukaupti, nebent dėl sutarties, juridinių ar įstatyminių reikalavimų asmens duomenys nėra ištrinami tam tikrą laiko tarpą.
 
Duomenų perdavimas
Galime perduoti asmens duomenis į „Mary Kay“ duomenų bazes, esančias kitose šalyse, nei šalis, iš kurios jie buvo pateikti. Mūsų Globalinė privatumo programa reikalauja visose šalyse naudoti vienodai aukštą saugumo ir asmens duomenų apsaugos lygį ir atitinkamas procedūras bei sutartis, kurios padės jį pasiekti. Duomenys gali būti perduoti pardavėjui arba verslo partneriui paslaugų „Mary Kay“ ir (arba) Nepriklausomoms grožio konsultantėms teikimo tikslais. Pardavėjai ir verslo partneriai yra įpareigoti saugoti asmens duomenis bei valdyti juos taip, kad būtų taikomi tokie aukšti standartai, kokius turi „Mary Kay“. Jie negali naudotis informacija kitais tikslais, nei jūsų, „Mary Kay“ arba jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės užsakytų paslaugų teikimas. 
 
Vaikai 
 „Mary Kay“ neplanuoja rinkti vaikų jaunesnių nei 14 metų arba kito amžiaus vaikų, jei taip yra nurodyta konkrečios šalies įstatymuose, duomenų. Mūsų internetiniuose puslapiuose prašome patvirtinti amžių prieš pateikiant asmens duomenis, taip norime įsitikinti, kad nekaupiame vaikų pateikiamos informacijos.
 
Atsakomybė
 „Mary Kay“ laukia, kad mūsų darbuotojai ir partneriai gerbs ir stiprins pasitikėjimą, kuriuo mus apdovanoja asmenys, pateikiantys mums savo asmens duomenis. Darbuotojams užtikriname mokymą apie privatumo apsaugą ir pabrėžiame privatumo mūsų tarptautinėje veikimo versle programoje svarbą. Asmens duomenis saugantys asmenys įvertina save ir savo veiksmus saugant privatumą, taip galime įsitikinti, kad asmens duomenys yra saugūs ir saugomi. Periodiškai tikriname atitikimą privatumo apsaugos reikalavimams.
 
Pagal sutarties sąlygas „Mary Kay“ privatumo politika ir asmens duomenų apsaugos taisyklės galioja taip pat mūsų santykiams su tiekėjais ir partneriais. Be to, palaikome srities savireguliavimą, kaip lankstų būdą sekti vis naujus aspektus, susijusius su privatumu.
 
Norint gauti daugiau informacijos arba susipažinti su konkrečios šalies Privatumo politika, prašome spragtelėti čia.
 
Kontaktai
Kilus klausimų arba abejonių dėl jūsų privatumo, prašome susisiekti su mumis. Spragtelėkite čia, kad galėtumėte pasirinkti savo šalį ir pamatyti teisingą adresą arba el. p. adresą, kuriuo galite pasinaudoti, arba pasinaudokite toliau esančiu adresu arba el. p. adresu. Siunčiant klausimus arba pastabas, galima rašyti savo gimtąja kalba.
 
UAB „Mary Kay Lithuania“
Švitrigailos g. 11B, LT – 03228 Vilnius
Tel.: (85) 2072222
El. paštas: cslt@mkcorp.com
 
Be to, su mumis galima susisiekti adresu:
 
Globalinis „Mary Kay“ privatumo skyrius 
16251 Dallas Parkway
Addison, 
TX 75001 
USA
privacy.global@mkcorp.com
(800) 453-1140 
 
Įsipareigojame bendradarbiauti su jumis, siekdami sąžiningai išspręsti visus skundus arba abejones dėl privatumo. Bendradarbiaujame su valstybiniais duomenų apsaugos organais, jei jiems atrodo, kad kilo kažkokia problema dėl privatumo. 
 
 „Mary Kay“ Inc. Dalyvauja Akredituotų įmonių programoje (Accredited Business Program), kuriai vadovauja JAV Better Business Bureaus taryba (BBB). Daugiau informacijos apie programą ir ginčų sprendimo procesus rasite svetainėje: http://www.bbb.org/.
Teisė į privatumą Europos Sąjungoje
Pagal ES-JAV privatumo skydo taisykles „Mary Kay“ atlieka viską, kad skundai dėl fizinių asmenų, kurių būvimo vieta yra Europos Sąjungoje, arba asmenų, kurių asmens duomenys „Mary Kay“ naudoja Europos Sąjungoje, asmens duomenų kaupimo ir naudojimo būtų nagrinėjami. Europos Sąjungos šalių narių piliečiai, turintys klausimų arba skundų dėl šios privatumo politikos, pirmiausiai turėtų susisiekti su „Mary Kay“ savo šalyje.
 
Be to, „Mary Kay“ įsipareigoja perduoti neišspręstus ginčus dėl privatumo taikant ES-JAV privatumo skydo reikalavimus Better Business Bureaus tarybai, kuri yra nepriklausomas ginčų sprendimo mechanizmas. Jei jūs laiku negausite skundo priėmimo patvirtinimo arba jei jūsų „Mary Kay“ jus patenkinančiu būdu neatsakys į jūsų skundą, prašome aplankyti ES-JAV privatumo skydo svetainę: http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, kur rasite daugiau informacijos ir galėsite pateikti skundą.
 
 
Informavimas apie politikos pokyčius
 
 „Mary Kay“ praneš jums apie esminius mūsų Globalinio pareiškimo dėl privatumo pokyčius, pateikdama pokyčius ir jų naują redakciją šiame internetiniame puslapyje. Prašome susipažinti su šiais pokyčiais: 
 
Paskutinis atnaujinimas: [2018 m. gegužės mėn.]
 
Pareiškimas apie privatumą internete buvo sukurtas 2004 m. 
 
Atnaujintas 2006 m.: Buvo nurodyta atnaujinta informacija apie informacijos ir privatumo saugumą Internete.
 
Atnaujintas 2012 m.: Atnaujinant 2012 m., „Mary Kay“ tikslas buvo užtikrinti, kad privatumo taisyklės atitiktų visų pasaulio rinkų įstatymus ir kad vartotojai, Nepriklausomos grožio konsultantės, darbuotojai ir kiti žmonės, kurie gali lankytis mūsų internetiniuose puslapiuose, galėtų gauti informacijos apie mūsų politiką ir asmens duomenų apsaugą. Šių pokyčių metu buvo taip pat įvesti atnaujinimai, susiję su įstatymų pasikeitimais skirtingose šalyse, kuriose „Mary Kay“ vykdo savo veiklą. 
 
Atnaujintas 2016 m.: Atnaujintas 2016 m.: Atnaujinimai yra susiję su ES-JAV privatumo skydo patvirtinimu.
 
Atnaujintas 2018 m.: Terminijos paaiškinimas ir atnaujinimas, susijęs su dokumento pritaikymu BDAR reikalavimams.
 

Asmeninio puslapio privatumo politika

„Mary Kay“ su pasididžiavimu palaiko Nepriklausomų „Mary Kay“ grožio konsultančių pastangas siūlydama tokias programas kaip pvz. Asmeniniai puslapiai, kurie leidžia Nepriklausomoms grožio konsultantėms pasiekti klientes naudojant internetinius įrankius ir patogią, neribotą prieigą prie informacijos apie „Mary Kay®“ produktus ir paslaugas, kurias siūlo Nepriklausoma grožio konsultantė.
Jums perduodant informaciją Nepriklausomai grožio konsultantei jos Asmeniniame puslapyje, jūsų informacija yra patalpinama saugioje vietoje jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės vardu. Jūsų informacija bus prieinama „Mary Kay“, bet be jūsų sutikimo nebus prieinama kitiems asmenims, išskyrus tuos, kurie yra nurodyti šios Privatumo politikoje.

Kas mes esame

Jūsų Nepriklausoma grožio konsultantė yra Nepriklausoma grožio konsultantė, kurios Asmeniniame puslapyje jūs nurodote ir (arba) nurodėte savo informaciją. Nepriklausomos grožio konsultantės kontaktiniai duomenys yra jos Asmeniniame puslapyje.
UAB „Mary Kay Lithuania“ su būstine Vilniuje adresu Kalvarijų g. 140, užregistruota Juridinių asmenų registre, kurį tvarko VĮ „Registrų centras“, įmonės kodas 302554898, yra tarptautinės „Mary Kay“ bendrovių grupės narė. Šioje privatumo politikoje kalbant apie „Mary Kay“ turima omeny ši „Mary Kay“ bendrovė, kuri yra atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Kilus klausimų dėl šios privatumo politikos, įskaitant bet kokius komentarus apie jums priklausančių teisių taikymą, prašome susisiekti su savo Nepriklausoma grožio konsultante arba „Mary Kay“, pasinaudojant anksčiau išvardytais kontaktais.
Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt). Įsipareigojame bendradarbiauti su jumis, siekdami sąžiningai išspręsti visus skundus arba abejones dėl privatumo. Bendradarbiaujame su valstybiniais duomenų apsaugos organais, jei jiems atrodo, kad kilo kažkokia problema dėl privatumo. Tačiau būsime dėkingi, jei galėsime susipažinti su jūsų abejonėmis prieš apie jas pranešite Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, todėl prašome pirmiausia susisiekti su mumis. 

Asmeniniame puslapyje kaupiama informacija

Informacija, kurią jūs galite pateikti Nepriklausomos grožio konsultantės Asmeniniame puslapyje, gali apimti:
Vardas ir pavardė, el. pašto adresas, pašto adresas
Vartotojo pavadinimas ir slaptažodis
Telefono numeris
Amžius
Gimimo data
Jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės vardas ir pavardė
Odos tipas ir atspalvis bei informacija apie odos priežiūrą ir kosmetines preferencijas 
Kita informacija apie jus - pvz. lytis, produktų naudojimo preferencijos ir (arba) elgesys 
Demografiniai duomenys 
Preferencijos dėl būsimos komunikacijos 
Pažįstamų arba šeimos narių, su kuriais Nepriklausoma grožio konsultantė turi susisiekti, kontaktiniai duomenys. 
Jums lankantis Nepriklausomos grožio konsultantės asmeniniame puslapyje, yra naudojami slapukai ir kitos technologijos skirtos kaupti informaciją apie jus ir tai, kaip jūs naudojatės šiuo puslapiu. Informacijos, kuri gali būti kaupiama naudojant šias technologijas, pavyzdžiai:
Naršyklės tipas ir operacinė sistema
Rodomi internetiniai puslapiai 
Paspaustos nuorodos 
IP adresas
Puslapiai, kuriuos aplankėte prieš ateidami į mūsų puslapį 
Pasiūlymai arba nuorodos, kuriuos jūs atidarote šiame puslapyje 
Informacija apie vizitus Asmeniniame puslapyje arba iš šio puslapio 
Informacija apie „pirkinių krepšelį“
Apsipirkimo istorija 

Šios informacijos naudojimo būdas

Jūsų Nepriklausoma grožio konsultantė naudoja informacija, kurią pateikėte asmeniniame puslapyje, šiais tikslais:
Aukštos kokybės paslaugų užtikrinimas 
Informavimas apie naujus produktus ir akcijas, kurie gali būti jums įdomūs
Kontaktai su jumis dėl užsakymų ir mėgstamų produktų 
Produktų pardavimas jums 
Produktų užsakymų ir pristatymų organizavimas 
Jūsų produktų preferencijų supratimas ir informacijos bei mėginukų siuntimas 
Informavimas apie specialius pasiūlymus, akcijas arba konkursus 
Susitikimų ruošimas arba kvietimas į organizuojamus renginius 
Pranešimų apie pirkimą, mokėjimą ir informacijos apie pristatymą siuntimas 
„Mary Kay“ naudojasi informaciją, kurią pateikėte asmeniniame puslapyje, šiais tikslais:
Mokėjimo už pirkinius arba kitas paslaugas jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės naudai arba vardu palengvinimas 
Apsauga nuo galimų apgaulingų sandorių arba tokių sandorių identifikavimas 
Pagalba Nepriklausomai grožio konsultantei identifikuojant jūsų preferencijas 
„Mary Kay“ produktų, paslaugų ir puslapių naudojimo analizė 
Supratimas, kaip jūs patekote į asmeninį puslapį bei kaip jūs naudojatės puslapiu, kad galėtume jį dar geriau patobulinti dėl jūsų ir jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės. 
Asmeninio puslapio efektyvumo nustatymas 
Asmeninio puslapio taisyklių paisymo kontroliavimas, veiklos ir puslapio valdymas bei apsauga kitais būdais 
Klausimai jums, ar norėtumėte dalyvauti rinkos tyrimuose, ir, gavus jūsų sutikimas, kontaktas su jumis 
Informacijos, kurią jums turėjo pateikti jūsų Nepriklausoma grožio konsultantė, pateikimo palengvinimas 
Jūsų nurodyta informacija bus naudojama tik tikslais, kuriems buvo sukaupta. Jūsų informacija bus naudojama kitais tikslais tik tuomet, jei jie atitiks pirmutinį tikslą. 

Jūsų pasirinkimai ir prieigos prie informacijos būdas

Naudojantis asmeniniu puslapiu, jūs pateikiate informaciją Nepriklausomai grožio konsultantei. „Mary Kay“ taip pat turi prieigą prie jūsų informacijos, kad galėtų teikti paslaugas jūsų ir jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės naudai, kaip yra nurodyta skirsnyje „Šios informacijos naudojimo būdas“. Bet užtikriname, kad „Mary Kay“ naudoja informaciją, kuri buvo pateikta per Asmeninį puslapį, pagal taisykles ir normas nurodytas mūsų Vartotojo privatumo politikoje ir mūsų Globaliniame privatumo pareiškime bei šioje Privatumo politikoje. Prašome susipažinti su šiais dokumentais, jei norite gauti daugiau informacijos. 
Jei jūs perduosite savo duomenis tiesiogiai kompanijai „Mary Kay“ naudojant Asmeninį puslapį, tuomet jūs galite tiesiogiai susisiekti su „Mary Kay“, jei norėsite pateikti prašymą nustoti siųsti „Mary Kay“ pranešimus, susijusius su asmeniniu puslapiu. Prašome susisiekti su „Mary Kay“, jei norite gauti daugiau informacijos. Jūs privalote tiesiogiai susisiekti su Nepriklausoma grožio konsultante ir paprašyti jos nesiųsti jums informacijos, kurios tiesiogiai nesiunčia „Mary Kay“ naudojant asmeninio puslapio programą. 
Jūs galite peržiūrėti, koreguoti arba atnaujinti asmeninius kontaktinius duomenis, pateiktus per Asmeninį puslapį, jei susisieksite su Nepriklausoma grožio konsultante. Be to, jūs galite naudotis teisėmis, aprašytomis skirsnyje „Žmonių, kuriems priklauso duomenys, teisės“. Kilus klausimų, jūs galite susisiekti su savo Nepriklausoma grožio konsultante arba „Mary Kay“ pasinaudojant aukščiau nurodytais kontaktais.

Išoriniai paslaugų teikėjai

Jūsų Nepriklausoma grožio konsultantė, norėdama užtikrinti efektyvų, aukštos kokybės aptarnavimą, gali nuspręsti naudotis paslaugomis, kurias siūlo „Mary Kay“ ir išoriniai paslaugų teikėjai. Nepriklausomai grožio konsultantei naudojantis išorinių paslaugų teikėjų ir (arba) „Mary Kay“ paslaugomis gali prireikti atskleisti jūsų asmens duomenis šiems išoriniams paslaugų teikėjams, tačiau tik šioje Privatumo politikoje aprašytais tikslais. Reikia žinoti, kad šie paslaugų teikėjai gauna tik tuos asmens duomenis, kurie yra jiems reikalingi teikiant užsakytas paslaugas, ir yra įpareigoti saugoti jūsų informaciją ir nenaudoti ją kitiems tikslams.
Paslaugų teikėjas gali būti naudojami šiais tikslais:
Jūsų prašymų dėl produktų ir paslaugų realizavimas 
Puslapių aptarnavimas ir el. pašto pranešimų bei trumpųjų žinučių siuntimas 
Produktų mėginukų siuntimas, kontaktai su konkurso laimėtojais, mokėjimų valdymas arba kiti veiksmai jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės vardu.
Duomenų analizė, kartais su kitais šaltiniais, su tikslu siųsti jums geriau tinkančius pranešimus 
Tyrimų ir duomenų analizės atlikimas siekiant pagerinti jums siūlomus produktus, paslaugas ir puslapius 
Mokėjimų palengvinimas ir užsakymų tvarkymas 

Informacijos saugumas

„Mary Kay“ imasi visų veiksmų siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą. Turime atitinkamas technines, administracines ir fizines procedūras, kurių tikslas yra saugoti asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo arba pakeitimo.
„Mary Kay“ suteikia prieigą prie asmens duomenų tik tiems asmenims iš vidinių struktūrų, kurie turi su verslu susijusi poreikį; be to, užtikriname, kad mūsų apsauga būtų adekvati žalai, kuri gali būti padaryta dėl duomenų praradimo, netinkamo naudojimo, neįgaliotos prieigos, atskleidimo arba pakeitimo. Nelaikome asmens duomenų ilgiau, nei yra būtina siekiant tikslo, kuriam jie buvo sukaupti, nors atskirais atvejais dėl sutarties, juridinių ar įstatyminių reikalavimų asmens duomenys nėra ištrinami tam tikrą laiką.
Be to, įvedėme procedūras, apibrėžiančias veiksmus su visokiais asmens duomenų saugumo pažeidimo įtarimais, ir pranešime jums bei atitinkamai institucijai apie pažeidimą, jei tik to reikalauja įstatymai.
Kai perduodame jūsų asmens duomenis išoriniams paslaugų teikėjams, įpareigojame juos saugoti informaciją ir nenaudoti jos jokiais kitais tikslais.
Kai kaupiame arba siunčiame jautrius duomenis (pvz. kreditinės kortelės numerį), stengiamės taikyti standartinius tokios informacijos apsaugos metodus.

Informacijos perdavimas

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į „Mary Kay“ duomenų bazes, įskaitant „Mary Kay“ Inc., kurios yra kitose šalyse, nei šalis, iš kurios buvo pateikta informacija, įskaitant Didžiąją Britaniją, Jungtines Amerikos Valstijas ir Rusijos Federaciją. „Mary Kay“ Inc. globalinė privatumo programa reikalauja identiškai aukšto saugumo ir asmens duomenų apsaugos lygio visose šalyse ir atitinkamų procedūrų bei sutarčių, kurios padės jį pasiekti.
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti paslaugų teikėjui arba verslo partneriui su tikslu teikti paslaugas Nepriklausomos grožio konsultantės naudai (pvz. paruoštų el. laiškų, marketingo informacijos arba mėginukų siuntimas). Paslaugų teikėjai ir verslo partneriai yra įsipareigoti saugoti ir valdyti asmens duomenis laikantis tokių pat aukštų standartų, kokius taiko „Mary Kay“, jie negali naudoti šios informacijos kitais tikslais, nei „Mary Kay“ ar jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės užsakytos paslaugos (žiūr. skirsnį „Išoriniai paslaugų teikėjai“).
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į valstybes už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Šiose šalyse, įskaitant JAV, gali negalioti įstatymai, reikalaujantys užtikrinti identišką apsaugą, kokią užtikrina EEE. Siekiant užtikrinti atitinkamą asmens duomenų, kuriuos „Mary Kay“ JAV gavo iš EEE, apsaugą, „Mary Kay“ Inc. atliko savarankišką sertifikavimą remiantis ES-JAV privatumo skydo reikalavimais, apibrėžtais Prekybos departamento, ir taiko Privatumo skydo taisykles, kaupdama, naudodama ir laikydama asmens duomenis gautus iš EEE. Jei šios Privatumo politikos nuostatos prieštarautų Privatumo skydo taisyklėms, tuomet galiojančiomis yra laikomos Privatumo skydo taisyklės. Norint sužinoti daugiau apie Privatumo skydo programą ir „Mary Kay“ sertifikavimą, prašome aplankyti svetainę: https://www.privacyshield.gov/.
Asmens duomenų, gautų remiantis Privatumo skydo taisyklėmis, atveju „Mary Kay“ Inc. galioja JAV prekybos komisijos sprendimai ir reikalavimai. Tam tikromis aplinkybėmis gali prireikti atskleisti asmens duomenis, atsakant į juridiškai pagrįstus valstybinių institucijų reikalavimus, įskaitant reikalavimus, susijusius su nacionaliniu saugumu arba atvejais, kai yra įgyvendinami įstatymai.
„Mary Kay“ Inc. įsipareigojo perduoti neišspręstus ginčus dėl privatumo taikant ES-JAV privatumo skydo reikalavimus Better Business Bureaus tarybai, kuri yra nepriklausomas ginčų sprendimo mechanizmas. Jei jūs laiku negausite skundo priėmimo patvirtinimo arba jei „Mary Kay“ jus patenkinančiu būdu neatsakys į jūsų skundą, prašome aplankyti ES-JAV privatumo skydo svetainę: http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, kur rasite daugiau informacijos ir galėsite pateikti skundą.

Duomenų laikymas

Jūsų asmens duomenys bus laikomi tiek ilgai, kiek yra būtina realizuojant tikslus, kuriems jie buvo sukaupti, įskaitant juridinius, finansinius ir ataskaitinius reikalavimus. Nustatydami atitinkamą laikymo laikotarpį, atkreipsime dėmesį į galiojančius juridinius reikalavimus, informacijos kiekį, pobūdį ir jautrumo laipsnį, potencialios žalos, susijusios su neįgaliotu jūsų asmens duomenų naudojimu ar atskleidimu, riziką, tikslus, kuriems duomenys yra naudojami bei tai, ar tikslus galima pasiekti naudojant kitas priemones.
Tam tikromis aplinkybėmis jūs galite prašyti savo Nepriklausomos grožio konsultantės ir (arba) „Mary Kay“ ištrinti jūsų duomenis – daugiau informacijos rasite skirsnyje „Asmenų, kuriems priklauso duomenis, teisės“.
Jei jūsų asmens duomenys buvo anonimizuoti taip, kad negalima būtų jų su jumis surišti (pvz. tyrimo arba statistikos tikslais), galime naudoti šią informacija be jokių apribojimų ir neprivalome jums apie tai pranešti.

Asmenų, kuriems priklauso duomenis, teisės

Jūs turite tam tikras teises, kurios yra vadinamos „asmenų, kuriems priklauso duomenis, teisės“ ir kurioms gali būti taikomi apribojimai. Šios teisės apima teisę: (i) reikalauti suteikti prieigą prie jūsų asmens duomenų ir juos pataisyti arba ištrinti; (ii) gauti naudojimo apribojimą arba uždrausti naudoti jūsų asmens duomenis; ir (iii) reikalauti perduoti jums arba trečiajam asmeniui jūsų asmens duomenų kopiją skaitmeninėje versijoje. Jie norėtumėte pasinaudoti viena iš šių teisių, prašome susisiekti su mumis naudojantis kontaktiniais duomenimis, kuriuos rasite šioje privatumo politikoje.

Jums nereikės mokėti už prieigą prie jūsų asmens duomenų arba norint pasinaudoti kuria nors iš aukščiau aprašytų teisių. Tačiau galėsime pareikalauti pagrįsto mokesčio, jei jūsų prašymas bus akivaizdžiai nepagrįstas, besikartojantis, perdėtas arba ves prie nereikalingų išlaidų. Taip pat galime atsisakyti realizuoti jūsų prašymą tokiomis aplinkybėmis. Gali prireikti pareikalauti iš jūsų konkrečios informacijos, kuri padės mums patvirtinti jūsų tapatybę, kai norėsite gauti prieigą prie asmens duomenų arba pasinaudoti kuria nors kita teise, to reikia, kad galėtume užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys nebus atskleisti neįgaliotam asmeniui.

Kontaktai

Kilus abejonių arba klausimų dėl jūsų informacijos saugumo arba dėl asmeniniame puslapyje pateiktų asmens duomenų privatumo, prašome susisiekti su jūsų Nepriklausoma grožio konsultante, kurios kontaktiniai duomenys yra nurodyti jos asmeniniame puslapyje, arba su „Mary Kay“ pasinaudojant šiais kontaktiniais duomenimis:

UAB „Mary Kay Lithuania“
Švitrigailos g. 11B, LT – 03228 Vilnius
Tel.: (85) 2072222
el. paštas: cslt@mkcorp.com

arba

Globalinis „Mary Kay“ privatumo skyrius 
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

Nepriklausoma grožio konsultantė – privatumo apsaugos politika

Daugiau kaip 55 metus visame pasaulyje „Mary Kay“ siūlo Nepriklausomoms grožio konsultantėms neribotas augimo galimybes. Pasitikėjimas yra vienas iš svarbiausių fundamento, ant kurio buvo sukurta „Mary Kay“, elementų. Laikydamiesi pasitikėjimo ir Auksinės taisyklės filosofijos principų saugome sukauptus jūsų asmens duomenis. 

Ši privatumo apsaugos politika buvo sukurta galvojant būtent apie jus. Šioje politikoje aprašyta informacija, kurią kaupiame apie Nepriklausomas grožio konsultantes, jos naudojimo ir apsaugos būdas bei sprendimai, kuriuos galite priimti dėl šios informacijos naudojimo ir atskleidimo būdo. 

Be to, turime atskiras privatumo politikos taisykles dėl informacijos, gaunamos iš klientų ir kitų asmenų.

Kas mes esame

UAB „Mary Kay Lithuania“ su būstine Vilniuje adresu Kalvarijų g. 140, užregistruota Juridinių asmenų registre, kurį tvarko VĮ „Registrų centras“, įmonės kodas 302554898, yra tarptautinės „Mary Kay“ bendrovių grupės narė ir duomenų administratoriumi, atsakingu už jūsų asmens duomenis. Ši privatumo politika buvo paskelbta „Mary Kay“ grupės vardu, todėl visi atvejai, kai minima „Mary Kay“, ir terminai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ liečia visą „Mary Kay“ grupę, atsakingą už jūsų duomenų valdymą.

Kilus klausimų dėl šios privatumo politikos, įskaitant bet kokius komentarus apie jums priklausančių teisių taikymą, prašome susisiekti su mumis pasinaudojant šiais kontaktais.

UAB „Mary Kay Lithuania“
Švitrigailos g. 11B, LT – 03228 Vilnius
Tel.: (8 5) 2072222
el. paštas: cslt@mkcorp.com

Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt). Įsipareigojame bendradarbiauti su jumis, siekdami sąžiningai išspręsti visus skundus arba abejones dėl privatumo. Bendradarbiaujame su valstybiniais duomenų apsaugos organais, jei jiems atrodo, kad kilo kažkokia problema dėl privatumo. Tačiau būsime dėkingi, jei galėsime susipažinti su jūsų abejonėmis prieš apie jas pranešite Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, todėl prašome pirmiausia susisiekti su mumis.

Mūsų kaupiama informacija 

Tam, kad galima būtų vykdyti bendradarbiavimą su jumis, kaip Nepriklausoma grožio konsultante, įskaitant pranešti jums aktualią informaciją apie produktus ir bendrovę, kad jūsų bendradarbiavimas su „Mary Kay“ būtų sklandus, kompanija „Mary Kay“ kaupia šią informaciją apie jus ir nuo jūsų: 

vardas ir pavardė
pašto adresas  
el. pašto adresas 
vartotojo pavadinimas ir slaptažodis 
telefono numeris ir (arba) mobiliojo telefono numeris  
gimimo data 
amžius
lytis  
demografiniai duomenys  
informacija apie šeimą, įskaitant šeimyninę padėtį  
asmens kodas  
Nepriklausomos grožio konsultantės numeris  
jus rekrutavusio asmens, Nepriklausomos pardavimo direktorės, Nepriklausomos šalies pardavimo direktorės vardas ir pavardė  
žmonių, kuriuos pakvietėte į verslą, vardas ir pavardė  
produktų užsakymų istorija  
informacija apie mokėjimus (pvz. kreditinės kortelės numeris arba finansiniai duomenys, susiję su jūsų užsakymais pateiktais mūsų kompanijoje) 
komisinių istorija  
kliento aptarnavimo skyriaus telefono numeris  
kita informacija, kurią galite mums pateikti bendradarbiaudama su „Mary Kay“ arba kurią mums pateikia kitos Nepriklausomos grožio konsultantės ar vartotojai 

Prašome nepateikti mums jokios informacijos, kuri ES bendrųjų duomenų apsaugos įstatymų yra laikoma ypatinga asmens duomenų kategorija, (pvz. informacijos apie jūsų sveikatos būklę), jei aiškiai to nepaprašysime. Jei kada nors kreipsimės į jus dėl tokios informacijos pateikimo, tuomet taip pat paprašysime aiškiai suteikti leidimą kaupti ir naudoti ją tais tikslais, su kuriais jūs sutikote.

Šios informacijos naudojimo būdas

Būdama Nepriklausoma „Mary Kay“ grožio konsultante, jūs vykdote individualią veiklą, bet niekuomet nesate viena. Iš esmės kaupiamą informaciją naudojame tiekdami jums ir jūsų klientams produktus ir paslaugas, propaguodami efektyvų „Mary Kay“ verslo vykdymą, vykdydami savo juridines prievoles, su jumis sudarytos sutarties nuostatas toliau nurodytais tikslais, jei tai yra mūsų pagrįsti interesai bei jei šie interesai atitinka jūsų teisę į privatumą. Reikia žinoti, kad priklausomai nuo tikslo, kokiu naudojame jūsų asmens duomenis, galime naudoti juos daugiau nei vienu juridiniu pagrindu.  
Jūsų duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

Užsakymų, mėginukų, premijų, produktų ir informacijos siuntimas  
Informavimas apie produktus, paslaugas, akcijas ir privalumus, kuriuos siūlo „Mary Kay“ arba kuriuose ji yra tarpininke  
Naujų produktų ir paslaugų ruošimas  
Jūsų dalyvavimo konkursuose, programose, akcijose arba pasiūlymuose registravimas jums prašant  
Informacijos apie kitas paslaugas, kurios buvo sukurtos trečiųjų asmenų jūsų patogumui, teikimas 
Paskyros sudarymas ir jos valdymas  
Mokėjimų už didmeninius pirkimus ir kitas paslaugas tvarkymas  
Paslaugų, kurios padės jums geriau aptarnauti klientus, teikimas  
Apsauga nuo galimų falsifikuotų sandorių ir jų atskleidimas  
Informacijos apie mūsų produktus ir strateginių partnerių bei subjektų, siūlančių papildomas paslaugas, akcijas perdavimas  
Informacijos apie produktus, reklamų ir verslo įrankių, pritaikytų jūsų interesams, ruošimas ir siūlymas  
Mūsų produktų, paslaugų ir puslapių naudojimo analizė  
Būdo, kaip jūs naudojatės mūsų internetiniais puslapiais, atskleidimas  
Supratimas, kaip jūs naudojatės kompanijos „Mary Kay“ siūlomais verslo įrankiais, įskaitant asmeniniais internetiniais puslapiais ir kitais e. prekybos įrankiais  
Mūsų reklamų ir akcijų efektyvumo nustatymas  
Mūsų Nepriklausomos grožio konsultantės sutarties bendrų sąlygų paisymo kontrolė ir kiti veiksmai, kurių tikslas yra valdyti mūsų tarpusavio bendradarbiavimą  
Nepriklausomos grožio konsultantės sutarties, Sutarties su Nepriklausoma pardavimo direktore ir (arba) Nepriklausoma šalies pardavimo direktore paisymo kontrolė, jei galioja  
Komisinių, premijų ir prizų skaičiavimas, ruošimas ir mokėjimų siuntimas  
Bendros korespondencijos, susijusios su jūsų sutartimis arba bendradarbiavimu su „Mary Kay“, siuntimas 
Bendradarbiavimo su jumis ir kitomis Nepriklausomomis grožio konsultantėmis, Nepriklausomomis pardavimo direktorėmis ir Nepriklausomomis šalies pardavimo direktorėmis sąlygų vykdymo kontrolė  
Mūsų puslapių ir paslaugų valdymas, kad galėtume iš toliau užtikrinti jums neribotas galimybės, kurias suteikia bendradarbiavimas su „Mary Kay“
Visų galiojančių įstatymų vykdymas  

Šią informaciją naudosime tik tikslais, kuriems ji buvo surinkta, nebent pagrįstai pripažinsime, kad turime ją išnaudoti kitam tikslui, kuris atitinka pirmutinį tikslą. 

Slapukų ir kitų technologijų naudojimas 

Naudojame slapukus ir kitas technologijas, kurios padeda kaupti informaciją apie jus, kai lankote mūsų puslapius, naudojatės mūsų paslaugomis arba rodome jums internetines reklamas, ir kaupiame kitą informaciją, esančią „Mary Kay InTouch®“ arba marykay.com. Šios technologijos taip pat gali būti naudojamos siekiant pagerinti internetinio puslapio naudojimą. Informacijos, kuri gali būti kaupiama naudojant šias technologijas, pavyzdžiai: 

Naršyklės tipas ir operacinė sistema 
IP adresas 
Rodomi internetiniai puslapiai  
Paspaustos nuorodos  
Atidarytas ir (arba) persiųstas toliau el. laiškas nuo „Mary Kay“ 
„Mary Kay“ pasiūlymai arba nuorodos, kurias atidarote per el. paštą 
Internetiniai puslapiai, kurie perkelia jus į mūsų puslapį arba kuriuos aplankėte išėjus iš mūsų puslapio  
Pasirinkti elementai  

Ši informacija padės mums užtikrinti jums dar geresnį aptarnavimą ir pagerinti jums teikiamas paslaugas bei perduodamą informaciją. 

Jūsų pasirinkimai ir prieigos prie informacijos būdas  

Jūs – Nepriklausoma grožio konsultantė, todėl jūsų informacija yra mums reikalinga, kad galėtume aptarnauti mūsų bendradarbiavimą su jumis ir kitais žmonėmis bei perduoti jums aktualiausią informaciją, kad galėtumėte sėkmingai vystyti savo nepriklausomą veiklą su „Mary Kay“. Suteikiame jums prieigą prie jūsų informacijos ir galimybę pasirinkti pagal galiojančius įstatymus. 

Pasirinkimas 

Jūs galite pasirinkti, kaip galėsime su jumis susisiekti. 

Skaitmeninė ir elektroninė informacija

Mobiliojo telefono ir el. pašto pagalba siunčiame jums reklaminius pranešimus, kuriuos sutikote gauti. Iš esmės jūs sutikote gauti šiuos pranešimus, kai užsiregistravote, kaip Nepriklausoma grožio konsultantė arba kai prisijungėte prie Nepriklausomų grožio konsultančių, Nepriklausomų pardavimo direktorių ir Nepriklausomų šalies pardavimo direktorių internetinės bendruomenės. 

Galite atsisakyti gauti tam tikrus mobiliojo telefono arba el. pašto pagalba siunčiamus reklaminius pranešimus nuo „Mary Kay“ ir trečiųjų asmenų, kurie gali siųsti informaciją mūsų vardu, atlikdama paprastus veiksmus, nurodytus kiekviename gautame pranešime. Tačiau remiantis jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės sutartimi su kompanija gali būti privaloma siųsti tam tikrą informaciją elektroniniu būdu.

Paštas


Dėl to, kad esate Nepriklausoma grožio konsultantė, mes galime jums siųsti paštu pasiūlymus, informaciją apie produktus ir marketingo įrankius, kurie mūsų nuomone gali jus sudominti.  Nežiūrint į tai, kad kai kurią medžiagą turime jums siųsti dėl jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės statuso, jūs galite atsisakyti gauti kai kuriuos reklaminius „Mary Kay“ pranešimus. Susisiekite su Kliento aptarnavimo skyriumi ir atnaujinkite savo preferencijas. 

DĖMESIO: Jei atsisakote gauti mūsų reklaminius pranešimus, mes gerbsime jūsų norą, kuo įmanoma platesne prasme, ir toliau realizuosime sutartis, sudarytas su jumis ir susijusias su jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės statusu. Mes ir toliau siųsime jums pranešimus apie paslaugas. Taip pat gali būti būtina kaupti jūsų informaciją, kad galėtume vesti dokumentaciją, vykdyti sutarties sąlygas, atlikti analizes arba kitus veiksmus, kurių reikalauja / leidžia įstatymai. 

Prieiga

Imamės veiksmų, kurių tikslas yra užtikrinti jūsų asmens duomenų tikslumą. Jūs galite peržiūrėti, koreguoti arba atnaujinti savo kontaktinius duomenis, pateiktus kompanijai „Mary Kay“.  Kai kurios „Mary Kay“ programos leidžia peržiūrėti arba atnaujinti asmens duomenis internetu, pvz. per „Mary Kay InTouch®“ arba asmeninius internetinius puslapius.  Be to, jūs galite naudotis teisėmis, aprašytomis skirsnyje „Žmonių, kuriems priklauso duomenys, teisės“. Kilus klausimų, galite su mumis susisiekti pasinaudojant anksčiau pateiktais duomenimis arba jūs galite susisiekti su Kliento aptarnavimo skyriumi ar Globaliniu privatumo skyriumi. 

Informacijos atskleidimas 

Iš esmės neatskleidžiame asmens duomenų asmenims, užsiimantiems marketingų, kurie nėra iš „Mary Kay“. Gali atsitikti, kad nepriklausomi subjektai turės specialius pasiūlymus Nepriklausomoms grožio konsultantėms, tokiais atvejais perduosime jūsų duomenis tik iš anksto pranešus jums ir gavus jūsų leidimą.  

Galime atskleisti jūsų informaciją potencialiems klientams, kurie kreipėsi į mus su prašymu susiekti juos su Nepriklausoma grožio konsultante, jei tai leidžia įstatimas ir (arba) jei jūs suteiksite mums aiškų sutikimą perduoti šią informaciją potencialiems klientams. 
Atskleidžiame informaciją kitoms Nepriklausomoms grožio konsultantėms, kad galima būtų realizuoti Nepriklausomos grožio konsultantės sutartyje nurodytas sąlygas, įskaitant jūsų rekruterę, Nepriklausomas pardavimo direktorės ir Nepriklausomas šalies pardavimo direktorės, kad galima būtų realizuoti su jomis sudarytas sutartis.  Perduodame tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini užtikrinant palaikymą jums ir vykdant sutarties sąlygas.

Išoriniai paslaugų teikėjai

Naudojamės išorinių paslaugų teikėjais, kurie teikia paslaugas mūsų vardu. Naudojamės išoriniais paslaugų teikėjais, kad galėtume realizuoti skirtingas paslaugas mūsų vardu. Dėl to gali atsirasti būtinybė atskleisti jūsų asmens duomenis šiems išoriniams paslaugų teikėjams, bet tik tais atvejais, kurie yra aprašyti šioje Privatumo politikoje. Reikia žinoti, kad šie paslaugų teikėjai gauna tik tuos asmens duomenis, kurie yra jiems reikalingi teikiant užsakytas paslaugas, ir yra įpareigoti saugoti jūsų informaciją ir nenaudoti jos kitiems tikslams. Galime naudotis paslaugų teikėjų pagalba, atlikdami šiuos veiksmus: 
Jūsų prašymų dėl produktų ir paslaugų realizavimas ir atsakymas į jūsų klausimus. 
Mūsų puslapių aptarnavimas ir mūsų el. laiškų bei mobiliųjų pranešimų siuntimas. 
Produktų mėginukų siuntimas, kontaktai su konkurso laimėtojais, mokėjimų valdymas arba kiti veiksmai mūsų vardu. 
Duomenų analizė, kartais kartu su kitais šaltiniais siekiant siųsti geriau pritaikytus pranešimus jums arba, jums paprašius, jūsų klientams. 
Tyrimų ir duomenų analizės atlikimas siekiant pagerinti mūsų produktus, paslaugas ir puslapius. 
Kitų užsakytų paslaugų teikimas.  

Informacijos pateikimas nepriklausomiems „Mary Kay“ prekybos atstovams / „Mary Kay“ konsultantėms


Pripažinimo pareiškimas ir prizų perdavimas 
Siekiant palengvinti mentoringą ir nepriklausomų pardavimo atstovų grupės bendradarbiavimą 

Kitos situacijos 

Jūsų asmens duomenis galime taip pat atskleisti šiais atvejais:
Norint užtikrinti kuo geresnį aptarnavimą remiantis Auksine taisykle visame pasaulyje, galime atskleisti asmens duomenis kitiems „Mary Kay“ subjektams saugomoje aplinkoje.
Kai to reikalauja įstatymai ir (arba) valstybiniai organai. 
Bendrai verslo analizei galime atskleisti agreguotus duomenis, kurie neleidžia jūsų identifikuoti. Pavyzdžiui, internetiniuose puslapiuose arba „Mary Kay“ svetainėse galime paskelbti lankytojų skaičių.

Duomenų perdavimas


Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į „Mary Kay“ duomenų bazes, įskaitant „Mary Kay“ Inc., kurios yra kitose šalyse, nei šalis, iš kurios buvo pateikta informacija, įskaitant Didžiąją Britaniją, Jungtines Amerikos Valstijas ir Rusijos Federaciją.  „Mary Kay“ Inc. globalinė privatumo programa reikalauja identiškai aukšto saugumo ir asmens duomenų apsaugos lygio visose šalyse ir atitinkamų procedūrų bei sutarčių, kurios padės jį pasiekti. 

Duomenys gali būti perduoti pardavėjui arba verslo partneriui, kuris teikia paslaugas „Mary Kay“ vardu (pvz. pranešimų arba mėginukų siuntimas). Pardavėjai ir verslo partneriai yra įsipareigoti saugoti ir valdyti asmens duomenis ir valdyti juos laikantis tokių pat aukštų standartų, kokius taiko „Mary Kay“, jie negali naudoti šios informacijos kitais tikslais, nei „Mary Kay“ ar jūsų Nepriklausomos grožio konsultantės užsakytos paslaugos (žiūr. skirsnį „Išoriniai paslaugų teikėjai“).

Galime perduoti jūsų asmens duomenis į valstybes už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.  Šiose šalyse, įskaitant JAV, gali negalioti įstatymai, reikalaujantys užtikrinti identišką apsaugą, kokią užtikrina EEE. Siekiant užtikrinti atitinkamą asmens duomenų, kuriuos „Mary Kay“ JAV gavo iš EEE, apsaugą, „Mary Kay“ Inc. atliko savarankišką sertifikavimą remiantis ES-JAV privatumo skydo reikalavimais, apibrėžtais Prekybos departamento, ir taiko Privatumo skydo taisykles, kaupdama, naudodama ir laikydama asmens duomenis gautus iš EEE. Jei šios Privatumo politikos nuostatos prieštarautų Privatumo skydo taisyklėms, tuomet galiojančiomis yra laikomos Privatumo skydo taisyklės. Norint sužinoti daugiau apie Privatumo skydo programą ir „Mary Kay“ Inc. sertifikavimą, prašome aplankyti svetainę: https://www.privacyshield.gov/.

Asmens duomenų, gautų remiantis Privatumo skydo taisyklėmis, atveju „Mary Kay“ Inc. galioja JAV prekybos komisijos sprendimai ir reikalavimai. Tam tikromis aplinkybėmis gali prireikti atskleisti asmens duomenis, atsakant į juridiškai pagrįstus valstybinių institucijų reikalavimus, įskaitant reikalavimus, susijusius su nacionaliniu saugumu, arba atvejais, kai yra įgyvendinami įstatymai.

„Mary Kay“ Inc. įsipareigojo perduoti neišspręstus ginčus dėl privatumo taikant ES-JAV privatumo skydo reikalavimus Better Business Bureaus tarybai, kuri yra nepriklausomas ginčų sprendimo mechanizmas. Jei jūs laiku negausite skundo priėmimo patvirtinimo arba jei „Mary Kay“ jus patenkinančiu būdu neatsakys į jūsų skundą, prašome aplankyti ES-JAV privatumo skydo svetainę: http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, kur rasite daugiau informacijos ir galėsite pateikti skundą.

Saugumas

„Mary Kay“ saugo asmens duomenis, esančius jos kontrolės ribose, taikydama standartines srityje galiojančias praktikas ir pasaugos priemones, kurių tikslas yra išvengti informacijos praradimo, netinkamo naudojimo, neįgaliotos prieigos, atskleidimo arba informacijos pakeitimo. „Mary Kay“ suteikia prieigą prie asmens duomenų tik tiems asmenims iš vidinių struktūrų, kurie turi su verslu susijusi poreikį; be to, užtikriname, kad mūsų apsauga būtų adekvati žalai, kuri gali būti padaryta dėl duomenų praradimo, netinkamo naudojimo, neįgaliotos prieigos, atskleidimo arba pakeitimo. Nelaikome asmens duomenų ilgiau, nei yra būtina siekiant tikslo, kuriam jie buvo sukaupti, nors atskirais atvejais dėl sutarties, juridinių ar įstatyminių reikalavimų asmens duomenys nėra ištrinami tam tikrą laiką. 

Be to, įvedėme procedūras, apibrėžiančias veiksmus su visokiais asmens duomenų saugumo pažeidimo įtarimais, ir pranešime jums bei atitinkamai institucijai apie pažeidimą, jei tik to reikalauja įstatymai.

Duomenų laikymas

Jūsų asmens duomenys bus laikomi tiek ilgai, kiek yra būtina realizuojant tikslus, kuriems jie buvo sukaupti, įskaitant juridinius, finansinius ir ataskaitinius reikalavimus. Nustatydami atitinkamą laikymo laikotarpį, atkreipsime dėmesį į galiojančius juridinius reikalavimus, informacijos kiekį, pobūdį ir jautrumo laipsnį, potencialios žalos, susijusios su neįgaliotu jūsų asmens duomenų naudojimu ar atskleidimu, riziką, tikslus, kuriems duomenys yra naudojami bei tai, ar tikslus galima pasiekti naudojant kitas priemones.

Tam tikromis aplinkybėmis jūs galite prašyti ištrinti jūsų duomenis – daugiau informacijos rasite skirsnyje „Asmenų, kuriems priklauso duomenis, teisės“.  Tačiau atminkite, kad kai kuriais atvejais įstatymai reikalaus iš mūsų išsaugoti tam tikrus asmens duomenis, nežiūrint į jūsų pateiktą prašymą. 

Jei jūsų asmens duomenys buvo anonimizuoti taip, kad negalima būtų jų su jumis surišti (pvz. tyrimo arba statistikos tikslais), galime naudoti šią informacija be jokių apribojimų ir neprivalome jums apie tai pranešti.

Asmenų, kuriems priklauso duomenis, teisės

Jei UAB „Mary Kay Lithuania“ kaupia ir naudoja jūsų asmens duomenis arba jei jūs esate Nepriklausoma grožio konsultantė, kuri gyvena Europos Sąjungos teritorijoje, o jūsų asmens duomenis yra kaupiami arba naudojami kurioje nors „Mary Kay“ bendrovėje, jūs turite tam tikras teises, kurios yra vadinamos „asmenų, kuriems priklauso duomenis, teisės“ ir kurioms gali būti taikomi apribojimai. Šios teisės apima teisę: 
(i) reikalauti suteikti prieigą prie jūsų asmens duomenų ir juos pataisyti arba ištrinti;  
(ii) gauti naudojimo apribojimą arba uždrausti naudoti jūsų asmens duomenis; 
ir (iii) reikalauti perduoti jums arba trečiajam asmeniui jūsų asmens duomenų kopiją skaitmeninėje versijoje. Jie norėtumėte pasinaudoti viena iš šių teisių, prašome susisiekti su mumis naudojantis kontaktiniais duomenimis, kuriuos rasite šioje privatumo politikoje.

Jums nereikės mokėti už prieigą prie jūsų asmens duomenų arba norint pasinaudoti kuria nors iš aukščiau aprašytų teisių. Tačiau galėsime pareikalauti pagrįsto mokesčio, jei jūsų prašymas bus akivaizdžiai nepagrįstas, besikartojantis, perdėtas arba ves prie nereikalingų išlaidų. Tokiais atvejais galime taip pat atsisakyti išpildyti jūsų prašymą. Gali prireikti pareikalauti iš jūsų konkrečios informacijos, kuri padės mums patvirtinti jūsų tapatybę, kai norėsite gauti prieigą prie asmens duomenų arba pasinaudoti kuria nors kita teise, to reikia, kad galėtume užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys nebus atskleisti neįgaliotam asmeniui. 

Šios Privatumo politikos pasikeitimai 

Pasiliekame teisę keisti šią Privatumo politiką, o visi jos pasikeitimai bus laikomi galiojančiais paskelbus pakeistą Privatumo politiką  UAB „Mary Kay Lithuania“ internetinėje svetainėje arba paviešinus kitų būdu, kurio reikalauja įstatymai. Jei rimtai pakeisime šią Privatumo politiką, pranešime jums apie tai paskelbdami pranešimą UAB „Mary Kay Lithuania“ internetinėje svetainėje prieš įsigaliojant pakeitimams.

Kontaktai 

Kilus abejonių arba klausimų dėl jūsų duomenų, susijusių su „Mary Kay“, arba dėl kurio nors iš mūsų puslapių saugumo, ar kilus papildomų klausimų dėl privatumo kompanijoje „Mary Kay“, prašome susisiekti su mumis pasinaudojant šiais kontaktiniais duomenimis:

UAB „Mary Kay Lithuania“
Švitrigailos g. 11B, LT – 03228 Vilnius
Tel.: (85) 2072222
el. paštas: cslt@mkcorp.com

arba 

Globalinis „Mary Kay“ privatumo skyrius 
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

VARTOTOJO SUKURTO TURINIO LICENCIJOS SUTARTIS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Vartotojo Sukurto Turino Licencijos Sutartis (toliau dokumente vadinama „Sutartimi“) yra sudaroma tarp Mary Kay Inc., šios kompanijos filialų ir antrinių įmonių (bendrai – „Mary Kay“, „mes“, „mūsų“, „mus“) ir Jūsų („Jūs“, „Jūsų“ arba „Vartotojo“).

Sutarties sąlygos taikomos mums naudojant bet kokius žodžius, paveikslėlius, vaizdus, duomenis, vaizdo įrašus, informaciją ar bet kokį kitą „vartotojo sukurtą turinį“ (toliau – “Vartotojo kuriamas turinys” arba “UGC”), kurį įkeliate, skelbiate, arba dalinatės MKI svetainėje, mobiliose programėlėse, socialinių tinklų platformose bei kitose panašių paslaugų teikimo platformose (toliau – Paslaugos), arba išorinėse internetinėse svetainėse bei platformose, įskaitant, tačiau neapsiribojant Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat, TikTok ir Twitter („Išorinės platformos“) – šią medžiagą naudojame savo internetinėse svetainėse, spausdintoje medžiagoje, vaizdo įrašuose, mob. programėlėse, kituose marketingo kanaluose arba bet kuriose „Mary Kay“ priklausančiose socialinių medijų platformose („Mary Kay Medijos“).


Mary Kay susisiekia su Paslaugų bei Išorinių platformų VARTOTOJAIS tam, jog gautų leidimą publikuoti mums patinkantį UGC Išorinėse platformose arba Mary Kay Medijose. Jūs skaitote šį dokumentą dėl to, nes Mary Kay paprašė Jūsų leidimo naudoti Jūsų UGC („Vartotojo sukurtą turinį“). Tam, kad perduotumėte leidimą naudoti UGC Mary Kay Medijoms, neprivalote nieko įsigyti iš Mary Kay kompanijos.


Jei nuspręsite leisti mums naudoti Jūsų UGC turinį vienu iš būdų, aprašytų šioje Sutartyje, Jūs, kaip individualus asmuo, būsite įpareigotas paisyti šios Sutarties sąlygų, Mary Kay Privatumo Politikos nuostatų ir, jei taikoma, Išorinių platformų sąlygų. Jei nesutinkate su šios Sutarties sąlygomis, nesuteikite leidimo mums naudoti Jūsų UGC turinį.

2. Sutikimo (leidimo) naudoti Jūsų UGC turinį būdai

Susisieksime su Jumis atitinkamoje Išorinėje Platformoje, mūsų Mary Kay platformoje arba kitoje Platformoje (suteikiančioje Paslaugas) tam, kad galėtume paprašyti aiškaus sutikimo naudoti Jūsų Turinį. Paprašysime atrašyti mums atsakymą, patvirtinantį Jūsų sprendimą dėl tokio sutikimo leisti Mary Kay naudoti Jūsų UGC. Tai gali būti aiškus rašytinis atsakymas, kuris patvirtina Jūsų leidimą – pavyzdžiui: “taip”, “OK”, “Sutinku” ir kiti panašūs žodžiai Jums patogia kalba. Privalote atsakyti tiesiogiai tame pačiame susirašinėjime, thread’e arba privačia žinute tam, kad perleistumėte UGC mums. Jei negausime Jūsų atsakymo per 7 dienas nuo susisiekimo su Jumis datos, atsakymo nebuvimą palaikysime nesutikimu naudoti Jūsų kurtą UGC, todėl jo nenaudosime jokiose Mary Kay Medijose.

3. Sutikdami, kad mes naudotume Jūsų UGC, sutinkate suteikti Mary Kay licenciją šiomis sąlygomis:  

3.1. Licencijuotosios šalys. Vartotojas išlaiko Vartotojo UGC nuosavybės teisę (neįskaitant jokios su Paslaugomis susijusios nuosavybės teisės). Tuo pačiu metu Vartotojas sutinka suteikti neišimtinę pasaulinę licenciją (kaip aprašyta toliau) Mary Kay kompanijai ir jos vadovams, darbuotojams, susijusioms dukterinėms įmonėms, agentams, licencijų turėtojams, sublicencijos turėtojams, rangovams, teisių perėmėjams, teisiniams atstovams, perėmėjams, trečiųjų asmenų paslaugų teikėjams ir jų atitinkamoms rinkodaros ar viešųjų ryšių agentūroms ir kitoms susijusioms įmonėms bei visiems kitiems Paslaugų naudotojams (toliau – Licencijuotosios šalys).

3.2.  UGC Licencija. Kai VARTOTOJAS leis mums naudoti Vartotojo sukurtą turinį, suteikdamas sutikimą, jis neatšaukiamai suteiks Licencijuotoms šalims neišimtinę, perleidžiamą, sublicencijuojamą, visame pasaulyje galiojančią, nuolatinę, nemokamą licenciją ir teisę visiškai ar iš dalies naudoti ir kitaip pritaikyti VARTOTOJO sukurtą turinį ir visą VARTOTOJO socialinio profilio informaciją, kodą, turinį, turinio aprašymus ir kitą jame pavaizduotą medžiagą, visiškai ar iš dalies, bet kokiu dabar ar vėliau žinomu būdu ar laikmena, įskaitant internete, bet kokiu komerciniu būdu, reklamuojant Mary Kay bei šios kompanijos produktus ir paslaugas visame pasaulyje ir visomis kalbomis be reikalavimo mokėti Jums ar bet kuriems tretiesiems asmenims, be poreikio prašyti bet kokio trečiosios šalies leidimo. Licencijuotosios šalys turės teisę kurti neribotą skaičių išvestinių kūrinių, perleisti arba perduoti bet kurias ar visas tokias teises ir suteikti neribotas kelių lygių sublicencijas be jokių įsipareigojimų Jums, nesvarbu, ar tai būtų finansiniai, kreditiniai, patvirtinimo ar kitokie pakeitimai. Vartotojas amžiams atsisako visų dabar ar vėliau pripažintų vadinamųjų „asmeninių teisių“ (pvz., būti įvardytam kaip autoriui arba siekiant apsaugoti Jūsų UGC nuoseklumą). Licencijuotos šalys turi ir išlaiko visas teises, nuosavybės teises ir interesus į duomenis, gautus iš tokių išvestinių kūrinių, įskaitant, bet neapsiribojant, garso ir vaizdo duomenų kodavimą, glaudinimą, formatavimą ir apdorojimą.

3.3. Pavadinimo ir išvaizdos licencija. VARTOTOJAS taip pat neatšaukiamai suteikia Licencijuotoms šalims amžiną, nemokamą, pasaulinę teisę naudoti savo vardą, balsą, atvaizdą, nuotraukas, biografinę medžiagą, logotipus, ženklus ar prekių pavadinimus arba kitą pateiktą ar gautą informaciją ("Pavadinimas ir panašumas"), įskaitant, be apribojimų, teisę viešai rodyti, viešai atlikti, platinti ir atgaminti UGC, vardą, balsą, panašumą, socialinio profilio informaciją ir biografinę medžiagą, susijusią su Paslaugomis, VARTOTOJO sukurtu turiniu, išvestiniais jo kūriniais ir bet kokia reklama, reklaminės medžiagos kūrimo ir reklaminės veiklos tikslais, siekiant reklamuoti Mary Kay, kompanijos produktus ir (arba) paslaugas.

3.4. Jokių mokesčių ar grąžinimo prievolės. VARTOTOJAS sutinka, kad jokiai šaliai nebus mokami pinigai už bet kokį UGC turinį, paskelbtą ar naudojamą pagal Paslaugas ir šią Sutartį, arba dėl bet kokio UGC ar bet kokių teisių į jį naudojimo, platinimo ar kitokio panaudojimo, Paslaugų ar kitu būdu. Šis leidimas suteikiamas Licencijuotoms šalims, suprantant, kad Licencijuotoms šalims juo bus suteikta didelė kaina, o VARTOTOJAS sutinka nereikšti Licencijuotoms šalims jokių pretenzijų, kylančių dėl tokio UGC naudojimo.

3.5. Mary Kay įsipareigojimų nebuvimas. Pasiliekame teisę savo nuožiūra imtis bet kokių teisiškai prieinamų veiksmų, kuriuos laikome tinkamais, įskaitant, bet neapsiribojant -  redaguoti, šalinti, ištrinti, panaikinti ar kitaip redaguoti Jūsų UGC bet kuriuo metu be įspėjimo.

3.6. Intelektinė nuosavybė. Jūsų Mary Kay prekės ženklų bei pavadinimų naudojimas privalo remtis nepriklausomų Mary Kay pardavimo jėgų (Konsultančių/Direktorių) sutartimis bei kitomis aktualiomis Mary Kay gairėmis, jei tai taikoma. Jūs sutinkate, kad visas prestižas, atsirandantis dėl Mary Kay prekių ženklų naudojimo, yra priskirtinas tik Mary Kay, ir sutinkate neužginčyti Mary Kay nuosavybės ar jokio Mary Kay prekių ženklo kontrolės. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad neįgyjate jokių nuosavybės ar kitų teisių į Mary Kay nuosavybės informaciją ir medžiagą, suteikę leidimą naudoti UGC arba kitaip naudodamiesi ar prieidami prie Paslaugų. Paslaugos ir jų dalys gali būti saugomos autorių teisių, prekių ženklų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių. Be abejo, VARTOTOJAS negali naudoti Paslaugų jokiais komerciniais ar kitais tikslais.

3.7. UGC turinio nekonfidencialumas. Jūs sutinkate, kad jūsų UGC turinys bus traktuojamas kaip nekonfidencialus – neatsižvelgiant į tai, ar laikysite jį  „konfidencialiu“, „patentuotu“ ar pan. – ir nebus atšauktas, o Licencijuotos šalys neprivalo saugoti jokios bet kokia forma pateiktos informacijos konfidencialumo, išskyrus atvejus, nurodytus taikomoje licencijuotų svetainių privatumo politikoje.

4. Pareiškimai, garantijos ir žalos atlyginimas

4.1. PERSKAITYKITE IR SUTIKITE. SUTEIKIANT MARY KAY LEIDIMĄ NAUDOTI JŪSŲ UGC, JŪS PATIKINATE IR GARANTUOJATE, JOG PERSKAITĖTE ŠIĄ SUTARTĮ NUO PRADŽIOS IKI PABAIGOS, SUPRANTATE VISAS SUTARTYJE MINIMAS SĄLYGAS IR SUTINKATE SU VISOMIS IŠVARDYTOMIS ŠIOS SUTARTIES SĄLYGOMIS. KITU ATVEJU, JŪS SUTINKATE NESUTEIKTI LEIDIMO MARY KAY NAUDOTI JŪSŲ UGC TURINIO.

4.2. Pilnametystės ir atsakomybės patvirtinimas. Suteikdami Mary Kay leidimą naudoti Jūsų UGC, Jūs užtikrinate, jog esate pilnametystės amžiaus Jūsų gyvenamojoje šalyje (daugumoje šalių šis amžius apibrėžia 18 metų) ir esate įpareigoti pilnai laikytis ir išpildyti Sutartyje minimas sąlygas.

4.3. Nėra draudžiamo UGC  turinio. Pateikdami UGC Mary Kay, Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad UGC nėra draudžiamo turinio, kuris:

4.3.1. jums yra žinomas kaip klaidingas, netikslus arba klaidinantis;

4.3.2. pažeidžia bet kurios trečiosios šalies autorių teises, patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį ar kitas nuosavybės teises arba teises į viešumą ar privatumą;

4.3.3 pažeidžia bet kokį įstatymą, statutą, potvarkį ar reglamentą, įskaitant, bet neapsiribojant, tuos, kurie reglamentuoja eksporto kontrolę, vartotojų apsaugą, nesąžiningą konkurenciją, nediskriminavimą arba melagingą reklamą (PASTABA: tai konkrečiai liečia filtrų naudojimą reklamuojant tam tikrus odos priežiūros ar makiažo produktus);

4.3.4. yra arba gali būti įžeidžiantis, neteisėtas, šmeižikiškas, nepadorus, kurstantis neapykantą, rasinį ar religinį šališkumą arba pornografinis, seksualiai atviras, bet kokiu būdu neteisėtai grasina ar priekabiauja prie bet kurio asmens, partnerystės ar korporacijos; arba toks turinys, kuris skatina ką nors pažeisti vietinius, valstijos, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus;

4.3.5. apsimetinėja Mary Kay ar bet kuriuo kompanijos darbuotoju, kitu vartotoju, asmeniu ar subjektu (įskaitant, bet neapsiribojant, el. pašto adresų, susietų su bet kuriuo iš pirmiau minėtų dalykų, naudojimas);

4.3.6. apima bet kokią informaciją, kuri nurodo kitas svetaines arba asmenį identifikuojančią informaciją (pvz., vardą ir pavardę, adresus, el. pašto adresus, kontaktinę informaciją arba telefono numerius), nebent atitinkami subjektai ar asmenys davė atitinkamą sutikimą remiantis 4.4 punktu;

4.3.7. turi bet kokių kompiuterinių virusų, kirminų, Trojos arklių, šnipinėjimo programų ar kitų potencialiai žalingų technologijų, kompiuterinių programų, failų ar kenkėjiško kodo, kurie gali turėti įtakos mūsų Paslaugų ar bet kurio kompiuterio ar kito įrenginio tinkamam veikimui;

4.3.8. liečia visus asmenis, kurie nesutiko arba negali duoti sutikimo (dėl to, kad yra jaunesni nei pilnametystės amžiaus ar dėl kitų priežasčių) tam, kad Licencijuotos šalys naudotų jo Pavadinimą ir Išvaizdą pagal šios sutarties 4.2 punktą.

4.4. Kitų asmenų vardai ir atvaizdai. Pateikdami savo UGC turinį Mary Kay, Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad gavote leidimą naudoti bet kurių asmenų asmeninę informaciją, esančią Jūsų UGC turinyje, tokiu pat būdu, kaip sutikote su šios Sutarties sąlygomis. VARTOTOJAS pareiškia ir garantuoja, kad turi visas reikalingas teises, licencijas, sutikimus iš trečiųjų šalių, reikalingų pateikti UGC turinį (įskaitant, tačiau neapsiribojant, visas autorių teises ir viešumo bei privatumo teises) ir laikytis šios Sutarties sąlygų (pvz.: jei kas nors įrašė Jūsų ir draugo vaizdo įrašą ir jūs pateikiate tokį vaizdo įrašą Mary Kay kaip UGC, turite gauti draugo ir įrašiusio asmens leidimą). Bet kuriuo metu galime paprašyti mums priimtina forma pateikti aukščiau minėtų teisių įrodymą. Jei bet kuriuo metu turite pagrindo manyti, kad nepasinaudojote jokia iš šių teisių ar įsipareigojimų, turite nedelsdami apie tai pranešti Mary Kay.

4.5. Originalus Kūrinys. Vartotojas sutinka ir garantuoja, jog sukurtas turinys yra originalus ir nėra bet kokio kito turinio imitacija ar kopija; Vartotojas taip pat garantuoja, kad nepažeis jokių teisių, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias asmenines teises (pvz., šmeižtas, viešumas, privatumas, melaginga informacija ir pan.) arba bet kurio asmens ar subjekto bet kokias nuosavybės teises (pvz., autorių teisės, prekės ženklas, teisė į idėjas, ir pan.); ir taip pat užtikrina, jog Vartotojas neturi jokių gresiančių arba laukiančių teisminių bylų, ginčų, ieškinių, dėl kurių gali kilti bylinėjimasis, kuris neigiamai paveiktų ar kaip nors pažeistų, pablogintų ar sumažintų suteiktas teises arba jų vertę.

4.6. Kompensacija. VARTOTOJAS sutinka atlyginti žalą, būti nekenksmingas ir ginti Licencijuotas šalis nuo bet kokių pretenzijų ar įsipareigojimų, bet kokiu būdu susijusių su šia Sutartimi, Jūsų naudojimusi Paslaugomis, Licencijuotų šalių naudojimusi Jūsų UGC, arba susijusių su bet kokiu atstovavimo pažeidimu, garantija arba sutartimi, kurią VARTOTOJAS pateikė šioje Sutartyje.

4.7. AtsakomybėTiek, kiek leidžia įstatymai, Mary Kay nėra atsakinga už jokią žalą ar nuostolius, patirtus dėl šios Sutarties.

5. Kita

5.1. Paslaugų teikimo sąlygos ir privatumo politika. Naudodamiesi paslaugomis, Jūs pripažįstate ir sutinkate su Mary Kay privatumo politika ir sutinkate, kad Jūsų duomenys būtų renkami ir naudojami pagal Privatumo politiką ir šią Sutartį.

5.2. Teisė keisti. Mary Kay pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti šią Sutartį („Atnaujinta sutartis“). Sutinkate, kad galėtume Jums pranešti apie atnaujintą sutartį paskelbdami ją Paslaugose, kad ji būtų pasiekiama per Paslaugose esančią nuorodą, ir kad Jūsų naudojimasis Paslaugomis po to, kai paskelbsime Atnaujintą sutartį (arba atlikdami kitus veiksmus, kaip galime pagrįstai nurodyti) reiškia Jūsų sutikimą su atnaujinta sutartimi. Todėl turėtumėte reguliariai ir dažnai peržiūrėti šią Sutartį. Atnaujinta sutartis įsigalios tuo metu, kai Mary Kay paskelbs ją Paslaugose arba vėlesnę jose nurodytą datą.

5.3. Pastabos. Visus su šia sutartimi susijusius pranešimus ar pastabas turite siųsti šiuo Mary Kay adresu: [įterpti kontaktinę informaciją; pvz., konkrečios rinkodaros komandos el. pašto adresas; klientų aptarnavimo el. pašto adresas].

5.4. Vyriausybės įstatymas. Bet kokie ginčai ar ieškiniai, kylantys iš arba susiję su sąlygomis ar subjektu/formavimu (įskaitant ginčus ar skundus), bus reglamentuojami ir aiškinami pagal Jungtinių Valstijų įstatymus, o Teksaso valstijos teismo institucijos turės išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokius ginčus ar pretenzijas, kylančias/susijusias su šiomis sąlygomis, jų subjektu ar formavimu (įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas).