NAUDOJIMO TAISYKLĖS

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI ASMENINIUS PUSLAPIUS, PRAŠOME ĮDĖMIAI PERSKAITYTI ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS. BESINAUDOJANT ASMENINIAIS PUSLAPIAIS VARTOTOJAS SUTINKA SU ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS. JEI JŪS NESUTINKATE SU ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, PRAŠOME NESINAUDOTI ASMENINIAIS PUSLAPIAIS.

ASMENINIŲ PUSLAPIŲ APRIBOJIMAI


Internetinė svetainė marykay.com yra viešai prieinama ir jos tikslas yra informuoti apie prekės ženklą ir „Mary Kay®“ produktus. Kompanija „Mary Kay" neužsiima tiesioginiu pardavimu. „Mary Kay®“ produktus galima įsigyti tik pas Nepriklausomas konsultantes, kurias galima rasti pasinaudojus paslauga Konsultančių lokalizatorius. Pasirinkus Nepriklausomą konsultantę, galima pereiti į Asmeninį internetinį Konsultantės puslapį (Personal Web Site). Taip vartotojas gali asmeniškais pasikonsultuoti odos priežiūros ir higienos klausimais.
 

MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAI


Visų asmeniniuose puslapiuose skelbiamų medžiagų autorinės teisės priklauso kompanijai „Mary Kay“ Inc. („Mary Kay“).  Jei nebuvo nurodyta kitaip, jokios medžiagos iš kompanijos „Mary Kay“ svetainės arba bet kokios kitos svetainės, kuri yra „Mary Kay“ nuosavybė arba kuri yra valdoma, kontroliuojama, stebimą „Mary Kay“, negali būti jokiu būdu kopijuojamos, dauginamos, publikuojamos, perduodamos, siunčiamos, skelbiamos ar platinamos. Kiekvienas neautorizuotas bet kokių „Mary Kay“ svetainėse publikuojamų medžiagų panaudojimas gali būti laikomas autorinių teisių, teisių į prekės ženklą arba kitų teisių pažeidimu.
 
Paslauga Konsultančių lokalizatorius buvo suprojektuota taip, kad ja galėtu pasinaudoti tie žmonės, kurie norėtų įsigyti „Mary Kay®“ produktus iš Nepriklausomos konsultantės ir/arba ieško informacijos apie tai, kaip galima tapti Nepriklausoma konsultante. DRAUDŽIAMA KITAIP NAUDOTI ŠIĄ SISTEMĄ, ypač draudžiama  tretiesiems asmenims, padedant Nepriklausomai konsultantei, gauti iš šios sistemos informaciją, kontaktus ir duomenis.
 
Asmeniniai internetiniai Nepriklausomų konsultančių puslapiai (Independent Beauty Consultant Personal Web Sites) buvo sukurti tam, kad jais galėtu pasinaudoti tie žmonės, kurie norėtų įsigyti „Mary Kay®“ produktus iš Nepriklausomos konsultantės ir/arba ieško informacijos apie tai, kaip galima tapti Nepriklausoma konsultante.
Visos Nepriklausomos konsultantės, kurios nuspręs sukurti Asmeninį internetinį puslapį įsipareigoja naudotis Asmeninio internetinio puslapio pagalba gauta informacija tik Nepriklausomos konsultantės darbo metu.
 
DRAUDŽIAMA KITAIP NAUDOTI ŠIĄ SISTEMĄ, ypač tretiesiems asmenims gauti Konsultančių arba klientų kontaktus ir duomenis. 
 
Vartotojas patvirtina, kad supranta ir sutinka su kompanijos [nurodyti nuorodą] Privatumo politika. Visi duomenys, kuriuos vartotojas nuspręs pateikti internetinės svetainės pagalba gali būti pateikti, jei vartotojas supranta ir žinos, kad šie duomenys bus panaudoti. Jei atsirastų klausimų dėl duomenų, susijusių su svetainių lankymu, naudojimo, prašome susisiekti su žmogumi atsakingu už privatumo apsaugą, kurio duomenys yra nurodyti skiltyje „Privatumo politika“.
 

GALIOJANTYS ĮSTATYMAI


Visos svetainės buvo sukurtos ir yra administruojamos „Mary Kay“ [pakeisti kito regiono/šalies atveju]. Kompanija „Mary Kay“ negarantuoja, kad svetainėse publikuojamos medžiagos yra tinkamos arba prieinamos už [nurodyti šalį] ribų. Vartotojai, kurie nuspręs aplankyti kitų šalių svetaines, daro tai savo iniciatyva ir rizika bei priima atsakomybę vietinių įstatymų atžvilgiu. Visi reikalavimai dėl internetinių svetainių ir jų panaudojimo yra sprendžiami remiantis [nurodyti šalį] įstatymais be bet kokio skirtingose šalyse galiojančių įstatymų konflikto.
 

PREKĖS ŽENKLAI


 
Prekės, paslaugų ženklai, logotipai (toliau – prekės ženklai), kurie yra naudojami svetainėse, tiek užregistruoti, tiek neužregistruoti yra „Mary Kay“ Inc. nuosavybė, jei nebuvo nurodyta kitaip. Jokia svetainėse paskelbta informacija negali būti interpretuojama kaip informacija bet kokiu būdu sumažinanti licenziją arba naudojimo teisę į svetainėse naudojamus prekės ženklus.
 

NUORODOS


 
Svetainėse gali būti skelbiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines. Jos talpinamos vartotojo patogumo atžvilgiu. Tokios nuorodos paspaudimas reiškia išėjimą iš svetainės.  Kompanija „Mary Kay“ neatliko visų kitiems subjektams priklausančių svetainių analizės ir nekontroliuoja bei neatsako už bet kokias tose svetainėse skelbiamas medžiagas. Kompanija „Mary Kay“ nėra šių svetainių savininkų atstovė ir neatsako už jose skelbiamas medžiagas ir informaciją ar už šių medžiagų ir informacijos panaudojimo pasekmes.  Vartotojas naudojasi trečiųjų asmenų internetinėmis svetainėmis, nuorodos į kurias yra skelbiamos „Mary Kay“ svetainėje, savo rizika.

Norint patekti į pagrindinę internetinę svetainę, reikia pasinaudoti šiais patarimais: 


MEDŽIAGŲ SIUNTIMAS


Bet kokia informacija, idėjos arba kiti duomenys, išskyrus kompanijos Privatumo politikos apimtą informaciją, kurie buvo perduoti arba persiųsti svetainės pagalba panaudojant visas perdavimo priemones, nebus laikomi konfidencialiais arba slaptais ir gali būti kompanijos „Mary Kay“ platinami ir naudojami bet kokiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant teise vystyti ir kurti produktus („Komunikacijos priemonės“). Kompanija „Mary Kay“ ir jos nurodyti subjektai turi teisę kopijuoti, viešinti, platinti ir bet kuriuo būdu naudoti visus duomenis, vaizdus, garsus, tekstus ir kitus elementus komerciniais ir nekomerciniais tikslais. Draudžiama siųsti į svetainę arba iš svetainės bet kokią nelegalią, pavojingą, įžeidžiančią, klaidinančią, šmeižikišką, nešvankią, skandalingą, išniekinančią, pornografinę arba kitą informaciją, kuri remiantis galiojančiais įstatymais galėtų būti civilinio arba baudžiamojo proceso pagrindu.
 

NAUDOJIMO SĄLYGŲ PASIKEITIMAI IR MODIFIKAVIMAS


Kompanija „Mary Kay“ rezervuoja teisę bet kurio metu keisti šias naudojimo sąlygas ir svetainės vartotojas su tuo sutinka. Todėl rekomenduojama kas kurį laiką aplankyti svetainę ir patikrinti, ar naudojimo sąlygos nepasikeitė. Kai kurios naudojimo sąlygos gali būti modifikuojamos ir keičiamos kitomis dėl teisinių priežasčių, turinčių įtakos  skirtingiems svetainėje prieinamiems puslapiams.
 
 

© Mary Kay Inc. Visos teisės saugomos.
Draudžiama naudoti visą medžiagą arba jos fragmentus be raštiško kompanijos „Mary Kay“ Inc. ir webmaster sutikimo.